Where technology meets business

En nordisk helhetsleverantör av IT-tjänster som möjliggör er innovation – idag och imorgon

Vad kan vi göra för dig?

Välj det alternativ som bäst matchar din verksamhet.

The Iver way

Vi hjälper dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Vårt löfte till dig är enkelt: Vi lovar att alltid finnas ”Beside you”, ”Behind you” och ”Before you”.

Tillsammans, sida vid sida, går vi framåt med ett gemensamt intresse för hur vi kan utveckla din affär.

Vi har din rygg. Vår expertis inom regelefterlevnad och cybersäkerhet gör att du kan lägga all kraft på att utveckla din verksamhet.

Genom att vi befinner oss i absolut teknisk framkant kan vi hjälpa dig att alltid vara relevant.

Så jobbar vi med hållbarhet

I omställningen till mer hållbara affärsmodeller spelar digitaliseringen en viktig roll och kan bryta sambandet mellan tillväxt och utsläpp. Läs mer om hur vi ser på vårt ansvar och hur vi arbetar med hållbarhet.

Läs mer
Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.

Så säger våra kunder

Samarbetet med Iver möjliggör snabbare innovation och mer flexibilitet och underlättar kostnadskontroll där vi betalar för faktisk konsumtion av tjänster

Dag Kjetil Jørgensen, CIO på KPMG

Iver har under de senaste åren visat att de är att lita på. Iver har bidragit till att servicegraden ökat och att tillgängligheten i våra system höjts.

Sari Eriksson, Kommundirektör Katrineholms kommun

Ända från början har Iver haft styrkan att ta fram bra och anpassade lösningar på hur vi kan uppnå våra mål. Flexibiliteten var en av anledningarna till att vi valde Iver som partner.

Anders Björklund, Infrastructure Operation Manager på Swegon

Iver är en viktig partner för oss. Vårt täta samarbete gör det möjligt för oss att ligga steget före och säkerställa att våra lösningar möter våra kunders nuvarande och framtida utmaningar.

Björn Jareblad, koncernchef på Flex