IT-drift med rätt kapacitet, säkerhet och stabilitet i fokus när en halv miljon användare gör samma sak samtidigt

Kund: Flex Applications

Flex Applications är marknadsledande på webbanpassad personaladministration inom tid-, res- och löneadministration. Företaget grundades år 1990, finns på åtta orter i Sverige samt i Oslo, och har idag över en halv miljon slutanvändare som på något sätt redovisar i systemen.

Utmaningen

Bakom Flex framgång och tillväxt ligger bland annat en följsamhet till den snabba teknikutvecklingen som präglat Flex erbjudande. Flex har gått från en klientbaserad lösning i början av 2000-talet till webbportaler och ett tjänsteutbud fullt tillgängligt via molntjänster. Kraven på en hög driftsäkerhet i kombination med rätt kapacitet för krävande kunder är alltid centralt när nästa tekniksteg tas vilket har ställt höga krav på partnerskap och samarbete mellan Flex och Iver.

Iver är en viktig partner för oss. Vårt täta samarbete gör det möjligt för oss att ligga steget före och säkerställa att våra lösningar möter våra kunders nuvarande och framtida utmaningar.

Vi började få förfrågningar från riktigt stora bolag och med detta kom nya kundkrav inom säkerhet. Kunderna började efterfråga krypterade databaser, egna SQL:er och backup med spegling i olika städer.

Vi såg helt nya nivåer av krav och frågeställningar om säkerhet i plattformen än vad vi tidigare stött på, vilket i sig var en väldigt trevlig utmaning förklarar Björn Jareblad, koncernchef på Flex.

Flex är i behov av en IT-drifttjänst för olika Saas-tjänster och välfungerande serverkluster för kunder som delar på samma version av Flex HRM. En återkommande utmaning är den belastningsökning som sker vid samma tid varje månad då många rapporter ska utföras samtidigt hos alla kunder.

Lösningen

Flex och Iver har samarbetat sedan i början av 2000-talet och samarbetet utvecklades snabbt till ett partnerskap med ett gemensamt mål – nöjda Flexkunder som ska ha tillgång till stabila, moderna och driftsäkra system. Flex och Iver har etablerat gemensamma styrgrupper där Flex applikationer kontinuerligt utvecklas för att säkerställa rätt funktionalitet och prestanda. För att möta den belastningsökning som sker varje månad har Iver utvecklat lastbalansering och andra stödfunktioner med serverteknik, allt för att optimera prestandan av driften.

Många av Flex kunder har verksamhet inom HRM-service och har egna virtuella serverplattformar och det är vanligt att de även använder Windowsapplikationer. Detta ställer ökade krav på kompletterade teknik, exempelvis MFA-VPN för löneadministratörer och SFTP som säker transport av data mellan HRM- och lönesystem.   

Iver är en viktig partner för oss. Vårt täta samarbete gör det möjligt för oss att ligga steget före och säkerställa att våra lösningar möter våra kunders nuvarande och framtida utmaningar.

Vårt nära samarbete säkerställer också att vi kan driftsätta nya stora kunder i vår miljö utan att det får driftpåverkan på våra övriga kunder, fortsätter Björn Jareblad.

Framgångsfaktorer

En viktig framgångsfaktor för utvecklingen av Flex plattformar och den bakomliggande driften är det nära samarbetet över tid. Flex IT-avdelning har alltid haft en tät dialog och relation med Iver som leverantör där fokus alltid har varit slutresultatet för kunden. Samarbetet kännetecknas av att man är kollegor snarare än kund och leverantör.

Idag är det allt vanligare att vi får förfrågningar och krav på oss om ISO-certifierade datacenter och informationssäkerhet i våra system och där lever Iver upp till våra och våra kunders krav.

Det är också viktigt för oss att Iver har datacenter på svensk och norsk mark vilket är en affärskritisk fråga för våra kunder. Tillsammans med Iver kan vi leverera Saas-lösningar i världsklass, avslutar Björn Jareblad. 

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.