Offentlig sektor

Demografiska förändringar, hantering av känsliga personuppgifter och tuffa regulatoriska krav är vanliga utmaningar för verksamheter inom offentlig sektor. Med digitalisering och molntjänster öppnas helt nya möjligheter att modernisera och effektivisera.

Vi guidar dig genom ett komplext molnlandskap

Genom att välja rätt molnplattform kan du ge invånare och företagare den servicegrad som de förväntar sig samtidigt som du är tryggt förvissad om att din data är säker och hanteras enligt gällande lagar och regelverk.

64%

av verksamheterna inom offentlig sektor investerar i förflyttning till molnet.

78%

av verksamheterna inom offentlig sektor har pågående projekt för att digitalisera manuella processer.

54%

endast 54% av verksamheterna inom offentlig sektor har prioriterat cybersäkerhet som investeringsområde 2021.

Källa: Radar Ecosystem

Vad kan vi göra för dig?

Stäng gapet mellan aspiration och implementation

Vår dedikerade konsultverksamhet med över 300 digitaliserings- och innovationsexperter hjälper dig att maximera effekten av den digitala transformationen – från strategi, molntransformation och cybersäkerhet, hela vägen till användarupplevelse och datadriven innovation.

Molntjänster för offentlig sektor

Ivers molnerbjudande till offentlig sektor är helt anpassat efter kraven på datalagring och regelefterlevnad. Med en modern molnplattform får din verksamhet kraft att öka förändringstakten, modernisera och ta klivet in i framtiden.

Öka effektiviteten med moderna tjänster för digitalt samarbete

I verksamheter där arbetsplatserna delas mellan kollegor, elever, arbetslag eller skift ställs höga krav på funktionalitet och tillgänglighet. Våra arbetsplatstjänster stöttar moderna arbetssätt och tillgodoser kraven på mobilitet, produktivitet och säkerhet.

Hantera användarkonton och åtkomst till system

Offentliga verksamheter har inte sällan 1000-tals anställda och ännu fler digitala identiteter. Med moderna tjänster för identitets- och åtkomsthantering (IAM) får du oöverträffad kontroll och smidig administration av dina användares digitala identiteter och behörigheter.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.

Våra ramavtal

Statens Inköpscentral upphandlar och förvaltar ramavtal för statliga myndigheter för varor och tjänster som upphandlas i stor omfattning.

Våra ramavtal