Bank och försäkring

Aldrig tidigare har kraven på tillgänglighet, självbetjäning och nya funktioner varit större. Kundernas förväntningar i kombination med stora datamängder, ökade krav på regelefterlevnad och en komplex hotbild ställer höga krav på infrastruktur, utvecklingstakt och innovation.

Digital transformation och innovationskraft med full koll på regelefterlevnad och säkerhet

Vi har stor kompetens inom cybersäkerhet, regelefterlevnad, och möjligheterna som öppnas genom rätt kombination av privat och publik molninfrastruktur.

31%

av IT-budgeten inom bank och försäkring spenderas på digital transformation, det är 10% mer än genomsnittet.

6%

högre mognad avseende molnstrategi inom bank- och försäkringssektorn än inom andra branscher.

#1

på IT-budgeten inom bank- och försäkringssektorn är investeringar inom regelefterlevnad och säkerhetsstrategi.

Källa: Radar Ecosystem

Vad kan vi göra för dig?

Ge nytt liv till äldre system och applikationer

Äldre system och applikationer riskerar att hålla tillbaka din verksamhet och bli ett hinder för konkurrenskraft och tillväxt. Vårt erbjudande inom applikationstransformation ger dina system nytt liv och helt nya möjligheter att skala med bland annat containerbaserad leverans.

Cybersäkerhet för särskilt utsatta branscher

Verksamheter inom bank- och försäkringssektorn är särskilt utsatta för hot, intrång och stölder. För att uppnå ett fullgott skydd behöver man ha koll på såväl den fysiska miljön som arbetsprocesser, regulatoriska krav och cybersäkerhet.

Öka innovationstakten med molnbaserad infrastruktur

Konkurrensen inom bank- och försäkringssektorn är stenhård och kraven på en ständigt förbättrad kundupplevelse och nya tjänster ökar hela tiden. Det ställer stora krav på infrastruktur och utvecklingstakt. Vi har koll på molnlandskapet och de möjligheter som öppnas med rätt kombination av privat och publik molninfrastruktur.

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.