Fokus på kärnverksamhet kräver IT med kvalitet, flexibilitet och skalbarhet

Kund: Katrineholms kommun

Katrineholms kommun fokuserar på att stärka kommunens attraktionskraft, både som ort och som arbetsgivare. Fler ska vilja bo i kommunen, fler ska vilja starta företag och fler ska vilja bygga bostäder och gå i skolan i Katrineholm.

Fler ska helt enkelt vilja ta del av allt det som kommunen har att erbjuda. Genom ökad digitalisering och effektivare arbetssätt kan kommunens medarbetare fokusera på det som gör Katrineholm till en attraktiv kommun.

En viktig del när vi upphandlade driften av vår IT var att våra medarbetare skulle ges rätt verktyg och därmed mer tid att fokusera på kommunens kärnverksamhet.

I upphandlingen satte vi också höga krav på att leverantören ska höja graden av innovation och proaktivitet i våra arbetssätt. Rätt IT-tjänster till rätt pris samtidigt som vi får högre kvalitet, flexibilitet och skalbarhet. Det är en viktig uppgift för Iver att skapa de bästa förutsättningar för detta, säger Sari Eriksson, Kommundirektör Katrineholms kommun.

Lösningen

Iver levererar en helhetslösning som ger kommunens verksamheter och medarbetare rätt förutsättningar att göra så stor nytta som möjligt för kommunens invånare. En väl fungerande samverkansmodell mellan Iver och kommunens IT-avdelning samt de olika förvaltningarna skapar goda möjligheter för digital utveckling och innovation.

Iver har under de senaste åren visat att de är att lita på. Iver har bidragit till att servicegraden ökat och att tillgängligheten i våra system höjts, fortsätter Sari Eriksson.

Tjänster

Iver levererar en helhetslösning som innebär drift av system och applikationer, lokala nätverk, användarnära tjänster för medarbetare, en MDM-plattform för skolverksamheten samt full användarsupport. Iver har även ett kontor i Katrineholm vilket möjliggör teknisk support på plats hos kunden. Sedan avtalets start har Iver genomfört flera stora projekt, bland annat moderniserat och byggt ut trådlösa nätverk samt uppgraderat hela klientplattformen för kommunens centrala administration.

Fördelar

Vi finns nära våra kunder geografiskt och i tanken. Flera medarbetare som idag arbetar på Iver har tidigare erfarenhet från arbete på Katrineholms kommuns IT-avdelning. Det innebär en stor fördel när det gäller både förståelsen för IT-miljön samt kunskap om kommunens verksamheter. Ivers storlek i kombination med geografisk lokal närvaro säkerställer att Katrineholms kommun få ut mest nytta och värde av applikationer och tekniska landvinningar. 

Foto: Hanna Maxstad 

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.