14 länders olika IT-lösningar blev en

Kund: Swegon

Under två år standardiserade och migrerade Iver all IT-infrastruktur och klientplattform åt Swegon och är en av företagets huvudleverantörer av IT. 

Swegon är marknadsledande inom energieffektiva ventilations- och inneklimatsystem. Verksamheten bedrivs i sex affärsområden med drygt 2900 anställda i Europa, Nordamerika och Asien. 

Utmaningen 

Våren 2016 hade Swegon efter en stor expansion med 80 kontor i 14 länder runt om i världen. Kontoren i respektive land drevs på många sätt som separata bolag med individuella lösningar och egna IT-leverantörer, vilket ställde Swegon inför stora utmaningar kring effektivisering och samarbete. Swegons knappt 2000 medarbetare hade till exempel ingen gemensam adressbok och ingen möjlighet att dela filer med varandra.  

Ingen annan leverantör tillät att vi satt i samma servicedesk. I  Cendot har vi vår egen kö, vi har tillgång till all information och vi kan följa varje steg i arbetet, här är det inget som undanhålls.

Lösningen 

Efter att Iver vunnit Swegons upphandling påbörjades standardiseringen av Swegons IT miljö och migreringen till datahallarna i Alingsås land för land. Med ett projektmöte varje vecka under två år planerades och drevs hela projektet från Alingsås. Utrullningen på respektive site runt om i världen genomfördes genom etablerade rutiner och med Ivers personal på plats för att underlätta migreringenför användarna.  

Fördelar 

Att ett stort bolag som  Iver  har flexibilitet som ett mindre bolag gör stor skillnad för kunden, det går igen i både bemötandet och tjänsterna. Samarbetet är väldigt öppet och transparent vilket möjliggörs av  Ivers egenutvecklade system Cendot  som även Swegons applikationsteam arbetar i.   

Iver är vår huvudleverantör av IT-infrastruktur och vi har valt att köpa all IT som en tjänst, därförhar Iver fullt ansvar och vi kan känna oss trygga med att inget faller mellan stolarna. Vi kan vårt behov och vet vilket resultat vi vill uppnå, därför säger vi aldrig hur det ska göras utan kravställer istället tjänsterna. Ända från början har Iver haft styrkan att ta fram bra och anpassade lösningar på hur vi kan uppnå våra mål. Flexibiliteten var en av anledningarna till att vi valde Iver som partner, säger Anders Björklund, Infrastructure Operation Manager på Swegon.  

 Tjänster 

 Detta projektet har resulterat i en standardplattform som banar väg för nya möjligheter inom Swegon. Med den gemensamma plattformen är det nu enkelt att göra uppgraderingar och rulla ut olika typer av gemensamma verktyg, till exempel affärssystem. Nu kan Swegons användare världen över ha Teamsmöten med varandra, de kan dela filer mellan varandra, deras kontaktuppgifter finns i en gemensam adressbok och mycket mer.   

Ingen annan leverantör tillät att vi satt i samma servicedesk. I Cendot har vi vår egen kö, vi har tillgång till all information och vi kan följa varje steg i arbetet, här är det inget som undanhålls. För att tillgodose vårt globala behov levererar Iver en Service Desk bestående av personer med olika språkkunskaper och våra användare får support på sitt språk, säger Anders Björklund.  

Vi har ett mycket bra samarbete och vi ser Iver som en partner istället för en leverantör, vi arbetar som ett team med en mycket nära dialog. Vi uppskattar framför allt flexibiliteten och transparensen, Iverär snabbfotade, lyhörda och vi kan alltid diskutera saker tillsammans,avslutar Anders Björklund. 

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.