Industri och tillverkning

Digitaliseringen av industrisektorn handlar att maximera potentialen med systemintegration, automatiserade processer och effektivare produktion. Lika viktigt är det att skydda immateriella tillgångar och hitta effektiva och hållbara vägar för morgondagens företagande.

Maximera potentialen och öppna upp för nya möjligheter att skala upp din affär

Våra smarta systemintegrationstjänster ger oöverträffade möjligheter att analysera, effektivisera och utveckla din verksamhet och produktion. Med global molninfrastruktur kan du skala upp utan att göra stora IT-investeringar.

58%

av verksamheterna inom industri- och tillverkningssektorn uppger att de inte har tillräcklig kunskap inom cybersäkerhet.

18%

högre investeringsgrad avseende integrationstjänster inom industri- och tillverkningssektorn än inom andra branscher.

45%

av företagen inom industri- och tillverkningssektorn har pågående molntransformationsprojekt.

Källa: Radar Ecosystem

Vad kan vi göra för dig?

Stäng gapet mellan aspiration och implementation

Vår dedikerade konsultverksamhet med över 300 digitaliserings- och innovationsexperter hjälper dig att maximera effekten av den digitala transformationen – från strategi, molntransformation och cybersäkerhet, hela vägen till användarupplevelse och datadriven innovation.

Skydda ovärderliga immateriella tillgångar

Inom industrisektorn finns ovärderliga immateriella tillgångar som patent, ritningar och CAD-filer. Data som i fel händer kan underminera affärsmodeller och konkurrenskraft. Ivers erbjudande inom cybersäkerhet omfattar såväl proaktiva som reaktiva säkerhetstjänster vilket minimerar risken att förlora affärskritisk information.

Tillväxt i nya geografier med globala molntjänster

Att nå ut med sina produkter på nya marknader är ofta en framgångsfaktor för tillväxt inom industrisektorn. Med global molninfrastruktur skapas förutsättningar att snabbt skala upp verksamheten i nya geografier utan att göra stora investeringar i lokal infrastruktur.

Maximera potentialen med ett integrerat systemlandskap

Snabb utveckling och anpassning till nya marknadsförutsättningar, ofta genom förvärv, leder till komplexa IT-miljöer med parallella processer och system. Med Ivers integrationstjänster kan dina system kommunicera vilket öppnar upp helt nya möjligheter att effektivisera produktionen och skapa konkurrensfördelar.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.