Säker arbetsplats

Nya sätt att arbeta ställer nya krav på IT-säkerheten. Med vårt erbjudande inom säker arbetsplats får du ett komplett skydd så att dina användare kan jobba lika säkert på distans som på kontoret.

Våra tjänster inom säker arbetsplats ger ett proaktivt skydd i flera lager som stoppar skadlig kod redan innan den når användarens dator.

Virus och skadlig kod är det vanligaste hotet mot våra informationstillgångar. Vår lösning baseras på maskininlärning och ett system som i realtid letar efter avvikande mönster i de filer och program som körs på alla datorer. När ett misstänkt mönster upptäcks, blockeras filen omedelbart.

Vi erbjuder också lösningar för skydd mot till exempel phishing och skadlig kod via e-post samt realtidsanalys av internettrafiken på alla enheter.

All data från alla datorer och säkerhetstjänster i lösningen analyseras för att hitta samband, trender och risker som annars kan vara svåra att upptäcka. I vår portal ges en överskådlig presentation av incidenter och samband från samtliga datorer i din verksamhet.

Huvudsakliga fördelar

 • Skydd som följer dina enheter

  Arbeta lika säkert på distans som på kontoret.

 • Översikt i kundportalen

  Sammanfattning och analys av alla säkerhetsincidenter i kundportalen.

 • Avancerat men användarvänligt

  Noga utvalda tjänster som ger användarna ett komplett skydd utan att uppfattas som krångliga.

 • Enkel hantering

  Minimal hantering av uppdateringar av säkerhetsprogramvara i enheterna.

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.