Where technology meets business

Vi lever i en värld som definieras av teknisk innovation. Det öppnar upp oändlig potential att skapa värde med teknologier som kan förändra marknader och affärsmodeller, förbättra kundupplevelser, öka effektiviteten och generera data som i realtid ger ovärderliga insikter och kraft till din affär. 

Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. 

Vårt löfte till dig som kund är enkelt: Vi lovar att alltid finnas ”Beside you”, ”Behind you” och ”Before you”.

Beside you

Tillsammans, sida vid sida, går vi framåt med ett gemensamt intresse för hur vi kan utveckla din affär.

Behind you

Vi har din rygg. Vår expertis inom regelefterlevnad och cybersäkerhet gör att du kan lägga all kraft på att utveckla din verksamhet. Händer det något finns vi alltid där och löser det. 

Before you

Genom att hålla oss i teknisk framkant hjälper vi dig att alltid vara relevant. Vi ger dig de senaste insikterna och implementerar det nya i den takt som din verksamhet behöver. 

Vi kallar vårt löfte ”The Iver way”. Ett annat sätt att säga det är: ”We are not big blue – we are yellow”. Vi är inte stora blå. Vi är gula.

Vi ser fram emot att höra av dig!

25

kontor i Sverige och Norge.

1400

medarbetare i Sverige och Norge.

2,7

md SEK i omsättning

Så jobbar vi med hållbarhet

I omställningen till mer hållbara affärsmodeller spelar digitaliseringen en viktig roll och kan bryta sambandet mellan tillväxt och utsläpp. Läs mer om hur vi ser på vårt ansvar och hur vi arbetar med hållbarhet.

Läs mer

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.