Where technology meets business

Tillsammans skapar vi obegränsade affärsmöjligheter

Vi lever i en värld som definieras av teknisk innovation. Det finns obegränsade möjligheter att skapa värde med teknologier som kan förändra marknader och affärsmodeller, förbättra kundupplevelser, öka effektiviteten och generera data som i realtid ger ovärderliga insikter och kraft till din affär. 

Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. 

 

The Iver Way

Vi hjälper dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Vårt löfte till dig är enkelt: Vi lovar att alltid finnas ”Beside you”, ”Behind you” och ”Before you”.

Vi möter din verksamhet där ni är just nu. Det handlar om att alltid vara relevant och ge verksamheten vad den behöver när den behöver det. Oavsett om du vill gå eller springa, prata ROI eller kod, så talar vi ditt språk.

 

Läs mer

Cleura, en del av Iver

Cleura, det europeiska molnet, erbjuder digitala infrastrukturtjänster med full automation för organisationer som vill kunna innovera utan att tumma på dataskyddet. Genom att leverera säker digital infrastruktur byggd på öppen källkod och med inbyggd regelefterlevnad, erbjuder Cleura en hållbar plattform för innovation och ger samtidigt användarna kontroll över sin data. Cleura är en del av Iver och har sitt huvudkontor i Sverige. Företagets molntjänster är tillgängliga över hela världen.

 

Besök Cleura

26

kontor i Sverige och Norge.

1 500

medarbetare i Sverige och Norge.

3,0

md SEK i omsättning

Så jobbar vi med hållbarhet

I omställningen till mer hållbara affärsmodeller spelar digitaliseringen en viktig roll och kan bryta sambandet mellan tillväxt och utsläpp. Läs mer om hur vi ser på vårt ansvar och hur vi arbetar med hållbarhet.

Läs mer

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.