Vård och hälsa

För verksamheter inom vård och hälsa ger digitaliseringen stora möjligheter att koordinera, effektivisera och ge en bättre upplevelse för patienter och kunder. Stora datamängder och lagring av känslig patient-/kunddata ställer höga krav på molninfrastruktur, regelefterlevnad och säkerhet.

Lyft verksamheten och digitalisera med full kraft samtidigt som du har koll på personuppgifter och patientdata

Vi har stor erfarenhet av att leverera lösningar till kunder med särskilda krav på säkerhet, datalagring och regelefterlevnad. Med stor förståelse för din verksamhet och dina behov hjälper vi dig att lösa dina tuffaste affärsutmaningar och rusta dig för framtiden.

90%

av verksamheterna inom vård och hälsa använder någon form av molntjänst.

71%

av verksamheterna inom vård- och hälsa vill stärka cybersäkerheten.

41%

av verksamheterna inom vård och hälsa upplever att regelefterlevnad och datalagring är en utmaning.

Källa: Radar Ecosystem

Vad kan vi göra för dig?

Stäng gapet mellan aspiration och implementation

Vår dedikerade konsultverksamhet med över 300 digitaliserings- och innovationsexperter hjälper dig att maximera effekten av den digitala transformationen – från strategi, molntransformation och cybersäkerhet, hela vägen till användarupplevelse och datadriven innovation.

Säker lagring av journaler och patientdata

Journaler och information om patienter räknas som mycket känslig data vilket ställer höga krav på processer, hantering och lagring. Tillsammans med dig tar våra säkerhetsexperter fram en verksamhetsanpassad lösning som hanterar såväl interna som externa hot.

Digital transformation i molntjänst med inbyggd regelefterlevnad

Lagring av känslig persondata begränsar möjligheterna att använda molntjänster från globala aktörer utanför Europa. Med Ivers molntjänst får du en modern lösning fylld med innovationskraft samtidigt som din data hanteras och lagras i enlighet med de lagkrav och regler som ställs på din verksamhet och inom EU.

Moderna lösningar för digitala möten med patienter och kunder

Digitala kund- och patientmöten är idag ett självklart och effektivt sätt att ställa diagnoser och träffas. Vi har alla de digitala arbetsplatstjänster du behöver för en välfungerande, flexibel och effektiv arbetsdag.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.