Datadriven innovation och insikter

Framtidssäkra din verksamhet genom datadriven innovation

Hur och i vilken takt bör förändring ske i just din verksamhet? Ett konkurrenslandskap i snabb förändring skapar behov av kontinuerlig vidareutveckling och förbättring av verksamheten. Samtidigt har tillgången till information exploderat och moderna analysverktyg utvecklas snabbt.

Potentialen för tillväxt, effektivisering och nya möjligheter är enorm. Många tampas dock med utmaningen att gå från idé och "proof of concept" till att förverkliga potentialen i sin interna och externa data.

Vi guidar dig i hur du skapar insikter ur data, så att du kan fatta faktabaserade och datadrivna beslut. Våra specialister hjälper dig göra relevant data tillgänglig i en säker och modern infrastruktur så att din organisation kan testa nya idéer snabbt, bygga värdekedjor och investera i teknik gradvis och med låg risk.

Våra tvärvetenskapliga team ger dig skräddarsydda, erfarenhetsbaserade råd och hjälper dig med förverkligandet längs hela värdekedjan; från insamling, lagring och analys – till användning av data.

Kompetenser och tjänster

 • Behovsstyrd strategi och innovation

  Strategi- och innovationsarbete baserat på insikter ur data.

 • Infrastruktur som kod

  Modern dataplattform i moln, on-prem och hybrid med datainfrastruktur som kod.

 • Säker datainsamling

  Datainsamling med rätt verktyg och transformationsteknik (ETL/ELT).

 • Informationsarkitektur

  Genomtänkt informationsarkitektur, lagring och datastyrning.

 • Visualisering av data

  Rapportering och visualisering av data för olika dataanalyser; statistik, machine learning (ML), artificiell intelligens (AI), business intelligens (BI), grafanalys inklusive dashboards för användare med olika kompetenser/expertis.

 • Säkerhet och regelefterlevnad

  Regelefterlevnad och lagar, till exempel GDPR.

Huvudsakliga fördelar

 • Ökad vinstrealisering och värdeskapande

  Datadrivna beslut ger en ökad effektivitet och kostnadsbesparingar som stärker tillväxten.

 • Bättre beslutsstöd

  Tillgång till relevant data ger beslutsunderlag baserat på fakta.

 • Behovsstyrd utveckling

  Innovativ tjänste- och produktutveckling utifrån verkliga behov.

 • Stor flexibilitet

  Flexibel projektleverans och stegvis utveckling där vi anpassar leveransen längs vägen, efter verksamhetens och användarnas behov.

 • Tillgång till expertkompetens

  Tillgång till ett tvärvetenskapligt team som hjälper dig att kombinera din branschexpertis och erfarenhet, med modern infrastruktur och analysverktyg.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.