Om personuppgifter

Vi uppskattar att du besöker en av Ivers webbplatser. Din personliga integritet och den information du delar är viktig för oss. Därför vill vi att du ska känna till och förstå hur vi använder och skyddar den information som vi samlar in om dig.  

De personuppgifter som Iver samlar in är begränsad till kontaktuppgifter. Denna webbplats samlar också in och lagrar viss information automatiskt med användning av kakor (cookies). För mer information kring denna hantering, se vår cookies-villkor. 

Vi samlar in uppgifterna för att du ska erhålla någon av de tjänster som tillhandahålls av Iver eller dess tredjepartsleverantörer, såsom information om efterfrågade produkter, nyhetsbrev, seminarier, konferenser eller event. 

Iver har vidtagit de rimliga tekniska samt organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. 

Vi behåller dina personuppgifter under den tid som din relation med oss varar, och vi har kvar din information endast så länge den behövs för det ändamål som den samlades in för. Uppgifterna lagras hos Iver eller hos någon av våra samarbetspartners som anlitats för att stödja vår affärsverksamhet. Iver kräver att våra samarbetspartners tillämpar minst samma nivå av IT-säkerhet som vi själva använder för att skydda dina personuppgifter. 

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke (nyhetsbrev och events) och intresseavvägning för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.  

Iver kan dela personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi använder oss av för att utföra tjänster för vår räkning. Till exempel leverantörer som administrerar registreringar vid event och seminarium. Dessa leverantörer är avtalsmässigt begränsade från att använda eller dela uppgifterna förutom vad som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till oss eller att uppfylla lagkrav.  

Om Iver delar dina personuppgifter med någon annan tredje part i enlighet med vad som angetts in denna personuppgiftspolicy, och om dina personuppgifter kommer att överföras till en stat som inte är medlem av EU eller EEA, eller som anses ha tillräckligt skydd av personuppgifter av Europakommissionen, kommer Iver att fullfölja en sådan överföring  enbart om det finns lämpliga garantier, såsom bindande företagspolicy, standardiserade kontraktsklausuler, godkända uppförandekoder eller en godkänd certifieringsmekanism. 

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som gäller Ivers hantering av personuppgifter ber vi dig att ta kontakt med vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@iver.se.

Om du önskar att dina personuppgifter ska raderas, eller om du önskar att vi inte längre kommunicerar med dig i marknadsföringssyfte, vänligen kontakta oss via dataskyddsombud@iver.se.

Observeras att vi kan komma att behålla viss grundläggande information för att undvika att skicka dig oönskat material i framtiden och för att spara dokumentation av din begäran och vårt svar. 

Iver är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan.