Moderna infrastrukturtjänster och kritisk systemdrift i en kundnära leverans till Dina Försäkringar

Kund: Dina försäkringar

Dina Försäkringar är 11 försäkringsbolag som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Dina Försäkringar finns på cirka 45 platser i landet och har totalt cirka 450 anställda. Samarbetet mellan bolagen ger inte bara finansiell stabilitet och produkt- och kompetensutveckling, det har även resulterat i nöjda kunder.

 

De år Dina Försäkringar varit med i kundnöjdhetsundersökningen SKI har de toppat eller varit god tvåa i klasserna Sakförsäkring och nöjdaste bilförsäkringskunder.

  

Utmaningen 

Iver har sedan 2011 varit leverantör av IT-drifttjänster till Dina Försäkringar. I samband med att avtalet förlängdes för tredje gången fick Iver i uppdrag att återigen modernisera infrastrukturtjänsterna i syfte att upprätthålla tillgänglighet och säkerhet av Dina Försäkringars affärssystem. 

 

Lösningen 

Tillsammans med Dina Försäkringar har Iver designat en IT-plattform som lever upp till de höga kraven som ställs på ett ledande försäkringsbolag i Sverige. 

 

Tjänster 

Iver tillhandahåller en georedundant infrastrukturplattform som omfattar datahallstjänster, kapacitetstjänster och nätverkstjänster samt kritisk systemdrift. Iver tar ett helhetsansvar för plattformens funktionalitet och tillgänglighet 24/7/365. Driftåtagandet avser drift av operativsystem, databaser och applikationer.  

 

Fördelar 

Såväl Dina Försäkringar som Iver vill skapa hög kundnöjdhet genom närhet till sina kunder. Tillsammans med en gemensam syn på morgondagens IT-drifttjänster skapar detta en nära relation och effektiv samverkan. 

Kontakta våra experter

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa IT-lösningen för din verksamhet. Vi ger oss inte förrän du är mer än nöjd. Hör av dig, så lovar vi att svara bums.

Kontakt