Moderna infrastrukturtjänster och kritisk systemdrift i en kundnära leverans till Dina Försäkringar

Kund: Dina försäkringar

Dina Försäkringar är 6 försäkringsbolag som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Dina Försäkringar finns på cirka 45 platser i landet och har totalt cirka 450 anställda. Samarbetet mellan bolagen ger inte bara finansiell stabilitet och produkt- och kompetensutveckling, det har även resulterat i nöjda kunder.

De år Dina Försäkringar varit med i kundnöjdhetsundersökningen SKI har de toppat eller varit god tvåa i klasserna Sakförsäkring och nöjdaste bilförsäkringskunder.

Utmaningen  

Iver har sedan 2011 varit leverantör av IT-drifttjänster till Dina Försäkringar. I samband med att avtalet förlängdes för tredje gången fick Iver i uppdrag att återigen modernisera infrastrukturtjänsterna i syfte att upprätthålla tillgänglighet och säkerhet av Dina Försäkringars affärssystem. 

Lösningen  

Tillsammans med Dina Försäkringar har Iver designat en IT-plattform som lever upp till de höga kraven som ställs på ett ledande försäkringsbolag i Sverige. 

Tjänster  

Iver tillhandahåller en georedundant infrastrukturplattform som omfattar datahallstjänster, kapacitetstjänster och nätverkstjänster samt kritisk systemdrift. Iver tar ett helhetsansvar för plattformens funktionalitet och tillgänglighet 24/7/365. Driftåtagandet avser drift av operativsystem, databaser och applikationer.  

Fördelar  

Såväl Dina Försäkringar som Iver vill skapa hög kundnöjdhet genom närhet till sina kunder. Tillsammans med en gemensam syn på morgondagens IT-drifttjänster skapar detta en nära relation och effektiv samverkan. 

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.