Partnerskap och användarnöjdhet i fokus för Wihlborgs Fastigheter

Kund: Wihlborgs Fastigheter

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. Kunderna är såväl offentliga verksamheter som privata företag. Fastighetsbeståndet består av kontors- och butikslokaler, logistik- och produktionslokaler samt mark för framtida projekt.

När Wihlborgs genomförde sin upphandling av IT-tjänster var det prioriterat att leverantören skulle kunna leverera en positiv användarupplevelse i kombination med att vara en stabil och proaktiv IT-partner. Leverantören skulle också ha ett brett tjänsteerbjudande med ett stort fokus på partnerskap och ambition att utveckla såväl leverans som relation över tiden. Efter en noggrann upphandlings- och urvalsprocess föll valet av leverantör på Iver.

Vi fick tidigt ett stort förtroende för Iver och deras leveransförmåga. En tydlighet i vad tjänsterna innebar, en nära dialog och vilja att möta våra specifika behov var viktig i valet av en framtida partner för Wihlborgs.

Utmaningen

Wihlborgs saknade ett professionellt ärendehanteringssystem i kombination med en bristande kommunikation mellan IT och verksamheten. Detta ledde till svårigheter i att prioritera, följa upp och leverera en servicenivå som motsvarade verksamhetens förväntningar.

Vi behövde en IT-partner med kulturell match som kunde leverera en hög service till våra användare. En partner som hade förmåga att skapa tydliga SLA:er och hade den där lilla extra servicekänslan, berättar Dag Widell, chef för IT- och digital verksamhetsutveckling. 

Lösningen

Wihlborgs behövde skapa en lösning med hög servicenivå som gör det enkelt för medarbetarna att snabbt få hjälp genom en central process för hantering av ärenden via Ivers servicedesk. Därför var det viktigt att införandeprocessen genomfördes med ett stort fokus på tydlighet och kommunikation samt att sätta rätt förväntningar på Ivers leverans hos Wihlborgs medarbetare. Det saknades även systemstöd för hantering av on-/off-boarding och ärendehantering där Wihlborgs interna IS/IT behövde bli en del av processen. Detta löstes med hjälp av Ivers support- och självbetjäningsportal.

Vi fick tidigt ett stort förtroende för Iver och deras leveransförmåga. En tydlighet i vad tjänsterna innebar, en nära dialog och vilja att möta våra specifika behov var viktig i valet av en framtida partner för Wihlborgs, fortsätter Dag Widell.

Den stora flexibilitet som Iver visade för att i alla lägen ha användaren och kunden i fokus gjorde att vi kände oss trygga med vårt val av leverantör. Med en hög servicenivå från Ivers kundteam sparar vi idag tid och frustration från både IS/IT och verksamheten. Andra incitament för att anlita Iver var möjligheten att följa upp och arbeta proaktivt med förbättringar genom ett transparent ärendehanteringssystem och en portal för effektiv on-/off-boarding som möjliggör insyn i processen, säger Dag Widell.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.