Molntransformation

Skapa rätt förutsättningar i molnet

Definitionen av moln har gradvis förändrats under det senaste decenniet. Från att initialt ha omfattat infrastruktur och applikationer – till dagens tekniska cloud native-plattformar med dynamisk skalning, flexibilitet och automatisering.

Rätt implementerat kan cloud native-infrastruktur realisera oändliga möjligheter, men transformationsresan är komplex. Omvandlingen till molnet kräver nya förmågor, förändringar i arbetssätt och omfattande integrationer av applikationer mellan olika molnplattformar. Våra konsulter är experter på detta och har rätt kompetens för att stötta dig hela vägen i din molntransformationsresa, oavsett utgångspunkt och tekniska preferenser.

Få hjälp med allt ifrån rådgivning inom molnarkitektur och design – till att transformera dina applikationer, implementera agila arbetssätt och DevOps.

Kompetenser och tjänster

 • Rådgivning inom molnstrategi

  Våra erfarna specialister hjälper våra kunder att definiera sin molnstrategi genom att utvärdera deras nuvarande infrastruktur, identifiera verksamhetsmål och risker samt utveckla en färdplan för att etablera molnbaserad teknik.

 • CI/CD-tjänster

  Vi hjälper er med etablering och optimering av CI/CD och Software Lifecycle Management. Vi hjälper dig i valet av arbetsmetod, plattformar och andra verktyg samt integration mot infrastrukturen i form av self service och driftsättning.

 • Etablering av molnoptimerad infrastruktur

  Vi hjälper till med design, arkitektur, implementation, utveckling och optimering av ny cloud native-infrastruktur, inklusive bl.a. infrastruktur som kod (IaC), containerplattformar och dynamisk säkerhet, oavsett om det är i molnet eller i din egen datahall.

 • Automatisering

  Automatisering är en av nycklarna när det gäller att framgångsrikt utveckla och köra sina applikationer i en hybrid- eller multicloud-miljö. Med höga krav på säkerhet, snabb applikationsleverans, provisionering och orkestrering, så krävs att man bygger rätt från början.

Huvudsakliga fördelar

 • Infrastructure on demand

  Self service för applikationsutvecklare.

 • Ökad flexibilitet

  Snabbare, säkrare och en mer flexibel applikationsleverans.

 • Ökad kontroll

  Ökad spårbarhet och kontroll ger en ökad säkerhet och gör din organisation ständigt ”audit ready”.

 • Bättre användarupplevelse

  Förbättrad skalbarhet och flexibilitet vid varierande last.

 • Högre tillgänglighet

  En självläkande och automatiserad infrastruktur ger högre tillgänglighet.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.