Molntransformation

Skapa rätt förutsättningar i molnet

Definitionen av moln har gradvis förändrats under det senaste decenniet. Från att initialt ha omfattat infrastruktur och applikationer – till dagens tekniska cloud native-plattformar med dynamisk skalning, flexibilitet och automatisering.

Rätt implementerat kan cloud native-infrastruktur realisera oändliga möjligheter, men transformationsresan är komplex. Omvandlingen till molnet kräver nya förmågor, förändringar i arbetssätt och omfattande integrationer av applikationer mellan olika molnplattformar. Våra konsulter är experter på detta och har rätt kompetens för att stötta dig hela vägen i din molntransformationsresa, oavsett utgångspunkt och tekniska preferenser.

Få hjälp med allt ifrån rådgivning inom molnarkitektur och design – till att transformera dina applikationer, implementera agila arbetssätt och DevOps.

Kompetenser och tjänster

 • Rådgivning inom molnarkitektur och design

  Våra erfarna specialister hjälper dig välja de lösningar och den arkitektur som ger er störst verksamhetsnytta.

 • Etablering av molninfrastruktur

  Vi hjälper till med implementation, utveckling och optimering av ny cloud native-infrastruktur, inklusive bl.a. IaC och containerplattform, för bästa säkerhet, skalbarhet och prestanda.

 • CI/CD-tjänster

  Vi guidar dig i etablering av CI/CD. Vi hjälper dig i valet av arbetsmetod, plattform och andra verktyg samt integration mot infrastrukturen i form av self service och driftsättning. Vi arbetar med verktyg som GitLab, Sonatype, JFrog med flera.

 • Private, hybrid och public cloud

  Vi hjälper din organisation välja det moln eller den kombination av molnplattformar som bäst passar er verksamhet och era applikationer.

Huvudsakliga fördelar

 • Infrastructure on demand

  Self service för applikationsutvecklare.

 • Ökad flexibilitet

  Snabbare, säkrare och en mer flexibel applikationsleverans.

 • Ökad kontroll

  Ökad spårbarhet och kontroll ger en ökad säkerhet och gör din organisation ständigt ”audit ready”.

 • Bättre användarupplevelse

  Förbättrad skalbarhet och flexibilitet vid varierande last.

 • Högre tillgänglighet

  En självläkande och automatiserad infrastruktur ger högre tillgänglighet.

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.