Hållbarhet

Våra kunder förväntar sig att våra tjänster är tillgängliga dygnets alla timmar, årets alla dagar och att vi hanterar deras informationstillgångar på ett säkert sätt.

Så här tänker vi

Vi tror också att våra kunder förväntar sig att vi producerar deras tjänster på ett långsiktigt hållbart sätt. Med personligt engagemang, innovation, teknik och kompetens i absolut framkant, vill vi vara en långsiktig IT-partner med marknadens nöjdaste kunder.

Vi vill och måste ha en hållbar affärsmodell som tar hänsyn till människor och miljö i alla våra verksamheter, men också i våra tjänster och lösningar och till våra partners och leverantörer. Att vår affärsmodell är hållbar är en förutsättning för att vara en relevant leverantör för våra kunder och en lika relevant arbetsgivare för våra medarbetare.

Genom att skydda våra kunders affärskritiska system och minska våra kunders miljöpåverkan hjälper vi företag, institutioner och myndigheter att bli mer hållbara. Genom hållbara kunderbjudanden och ansvarsfullt företagande i hela värdekedjan arbetar vi för att hitta möjligheter, minimera risker samt skapa värde och förtroende hos våra kunder och medarbetare. Stort fokus ligger även på hållbarhetsfrågor internt. Vi har hög affärsetik, tar ansvar för vår egen miljöpåverkan och har en stark och inkluderande företagskultur.

 

Läs mer

Ledningssystem och certifikat

Grunden för hur vi arbetar med kvalitet, miljö och informationssäkerhet är vårt ledningssystem som vi certifierar enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. I tillämpliga delar appliceras vårt ledningssystem i våra kundleveranser och omfattar samtliga tjänster. Ledningssystemet omfattar också arbetet med och styrningen av våra leverantörer. Det ger både våra kunder och oss själva ett kvitto på att våra processer och arbetsmetoder linjerar med internationella standarder och att våra mål för oss in på rätt väg i vårt arbete för ständig förbättring.

En pålitlig partner

  • - ISO 9001:2015 certifierad

  • - ISO 14001:2015 certifierad

  • - ISO/IEC 27001:2013 certifierad

Medarbetare och inkludering

Ett av våra fokusområden inom hållbarhetsramverket handlar om medarbetare och inkludering. Vi har som mål att bli ansedda som en av de bästa arbetsplatserna i branschen av alla, oavsett kön, bakgrund eller identitet.

Läs mer

Så arbetar vi med FN:s globala mål

2015 antog världens länder FN:s ”Agenda 2030”, som omfattar 17 övergripande globala mål för den värld vi vill ha 2030. För att nå de globala målen krävs att alla aktörer på alla samhällsnivåer arbetar med de mål där de kan göra störst skillnad. Iver har identifierat sex mål där vi kan påverka i arbetet mot en hållbar utveckling.

Läs mer
Image Alt Text

Hållbarhetsredovisning

Vi är stolta över vårt hållbarhetsarbete inom Iver. Läs mer om vår utveckling inom området via nedladdningsbar pdf nedan.