Etablering av molnoptimerad infrastruktur

Resan till molnet, och till en molnoptimerad IT (cloud-native), är långt mer omfattande än att bara flytta sina applikationer till molnet. Vi beskriver det som en Journey to Agile. 

Att flytta sina applikationer till molnet utan att göra något med dem mer än att byta server, en s.k. ”lift & shift” ger oftast ingen särskild verksamhetsnytta. Det kan i sämsta fall innebära att man försämrar prestandan och ökar kostnaderna. Snarare bör man låta ens viktigaste verksamhetsapplikationer driva förändringen eftersom det är först då man kan få ut ett värde av sin investering. Verksamheter drivs idag till stor del av sina applikationer. I många fall är det också applikationerna som är huvudinnehållet i organisationens leverans.

För att kunna möta en allt hårdare konkurrens, eller högre ställda krav på medborgarservice, behöver man kunna leverera applikationer snabbare, med högre säkerhet och med högre kvalitet än tidigare. Det krävs också en infrastruktur som är automatiskt skalbar, erbjuder self-service till utvecklare, läker sig själv och har mycket hög säkerhetsnivå för att göra detta möjligt. Det är här en molnoptimerad infrastruktur blir nödvändig.

För att en molnoptimerad IT där man arbetar enligt DevOps och agila principer ska leverera värde till en organisation så behöver man också ha applikationer som är cloud-native, huvudsakligen innebär det att de är baserade på mikrotjänster. 

Att bygga en cloud-native infrastruktur är en resa som behöver få ta sin tid. Flera projekt behöver genomföras, och för att lyckas är det avgörande med en god planering och en nära koppling till verksamhetens mål.” - Erik Björndell, Konsultchef och Affärsområdeschef

En molnoptimerad infrastruktur innebär att IT-resurser, såsom servrar, nätverk och lagring, inte längre är bundna till fysiska platser eller hårdvara. Istället levereras dessa resurser som tjänster via molnet, oavsett om det är hos en av de stora molnleverantörerna som Azure eller AWS, eller i ett privat moln i din egen datahall.

Huvudsakliga fördelar med en molnoptimerad infrastruktur

Huvudsakliga fördelar med en molnoptimerad infrastruktur

1. Skalbarhet

navigate_next

Med en molnoptimerad infrastruktur kan ditt företag enkelt och automatiskt skala upp eller ned beroende på behovet.

2. Flexibilitet

navigate_next

Tack vare inbyggda funktioner och en hög grad av automatisering ger en molnoptimerad infrastruktur dig möjlighet att snabbt anpassa dig efter förändrade verksamhetsbehov.

3. Inbyggd säkerhet

navigate_next

Tillämpning av Zero Trust Security (Länk) skapar bättre förutsättningar för att kunna hantera de säkerhetsutmaningar som uppkommer i hybrid- och multicloudmiljöer.

4. Robust infrastruktur

navigate_next

Med system distribuerade med effektiv lastbalansering och redundans bygger man en mycket robust infrastruktur med hög tillgänglighet.

5. Snabb och säker utveckling och leverans

navigate_next

När applikationer kan utvecklas och levereras snabbt och säkert skapas förutsättningar för innovation och en snabbare time-to-market.

Våra tjänster inkluderar:

 • Infrastrukturplanering och design

  Vi hjälper dig att designa en molnoptimerad infrastruktur som passar din verksamhet och dina specifika krav. Vi tar hänsyn till faktorer som prestanda, tillgänglighet och kostnadseffektivitet.

 • Etablering av molnoptimerad infrastruktur

  Vi hjälper er etablera en molnoptimerad infrastruktur enligt era unika förutsättningar och krav.

 • Säkerställande av skalbarhet och optimering

  Vi säkerställer att din molnoptimerade infrastruktur är skalbar och optimerad för att hantera eventuella trafikspikar eller förändrade behov. Vi övervakar och optimerar kontinuerligt ditt moln för att säkerställa bästa möjliga prestanda.

 • Implementering av lösningar för säkerhet och regelefterlevnad

  Vi implementerar säkerhetslösningar och ramverk för att skydda din infrastruktur och säkerställer efterlevnad av relevanta regler och riktlinjer.

Vi hjälper dig

Accelerate at Iver har omfattande erfarenhet av att hjälpa företag att etablera en molnoptimerad infrastruktur. Våra team av specialister arbetar nära dig för att förstå din verksamhets specifika behov och mål.

Oavsett om ditt företag är i startgroparna med molninfrastruktur eller redan har påbörjat resan, kan Accelerate at Iver hjälpa er att navigera genom detta föränderliga tekniska landskap.

Är du intresserad av att veta hur du kan komma igång och hur en molnoptimerad IT skulle kunna hjälpa er? Kontakta oss för en första kostnadsfri rådgivning.