Din partner för molnresan

Varför molnet 

Att flytta till molnet kan ge helt nya möjligheter för verksamheter att snabbare, säkrare och bättre kunna bygga och leverera applikationer till sina kunder/klienter samt interna användare. Elasticitet, flexibilitet och möjligheter att serva sina kunder och klienter oavsett geografi.  

Å andra sidan kan det också innebära högre komplexitet, högre kostnader samt andra säkerhetsrisker och praktiker som behöver tas hänsyn till.  
Utöver en annan kostnadsmodell och förändrad säkerhetshållning kräver molnet ett annat sätt att tänka kring infrastruktur och detta är inte en helt enkelt att ta sig an själv. 

Vårt åtagande för din framgång

Vi är inte bara molnkonsulter; vi är långsiktiga partners. Med certifierade experter inom Microsoft Azure, AWS, GCP och andra molnplattformar förbinder vi oss till din framgång. Vi tar oss an din molnresa med en helhetsstrategi som sträcker sig från måldefinition till implementering och optimering.

Med Accelerate at Iver som partner kan du känna dig trygg i att du har en partner som har rätt expertis och erfarenheter för att se till att du når dina verksamhetsmål.

Hur vi hjälper dig

Definiera mål och strategi: Vi samarbetar med dig för att förstå dina verksamhetsbehov och förutsättningar. Genom att analysera din befintliga infrastruktur och applikationer formar vi en detaljerad plan för din molnmigrering. Det inkluderar säkerhet, applikationsanpassning, data- och resursmigrering, styrmodell, kostnadskontroll, efterlevnad och kompetensplanering. Utifrån detta kan vi bygga en plan för migrering.

Genomförande av projektet

Planen kommer adressera punkter så som:

 • Säkerhet i molnbaserade miljöer

 • Analys och översyn av aktuella applikationer för att besluta om och hur de ska anpassas eller byggas om för att fungera optimalt i en molnmiljö

 • Migrering av data och resurser

 • Etablering av styrmodell för olika aspekter som drift, utvecklingsmiljöer osv

 • Hantera kostnadskontroll och optimering av konsumtion

 • Hantering av- och planering för regelefterlevnad

 • Kompetensplanering & rådgivning

 

Våra tjänster sträcker sig över hela molnresan, inklusive projektledning, landing zones, migrering av resurser och data, refaktorering till Cloud Native-lösningar, hybridmiljöer, säkerhet och regelverk, molnspecifika tjänster, DR och Business Continuity. Vi stödjer plattformar som Azure, AWS och GCP.

Tjänster vi erbjuder: 

 • Projektledning 

 • Etablering av Landing Zones 

 • Migrering av resurser & data till molnet 

 • Refaktorering av befintliga lösningar till Cloud Native  

 • Etablering och hantering av hybridmiljöer (Cloud & On-Prem) 

 • Säkerhet & Regelverk (Compliance) 

 • Etablering av molnspecifika tjänster (AI m.m.) 

 • DR & Business Continuity 

 • Monitorering och hantering av infrastruktur och applikationer, verktyg & processer 

Plattformar vi stödjer:

 • Azure
 • AWS
 • GCP

Låt Accelerate at Iver vara din guide på er molnresa. Kontakta oss idag för att påbörja resan mot en mer innovativ, effektiv och framgångsrik digital framtid.