Digital transformation som ger konkurrensfördelar och möjliggör nya affärsmodeller

20 juli 2021 / Artikel

Den digitala transformationen har fått ökad fart och blir alltmer genomgripande eftersom allt fler organisationer ser stora möjligheter till effektivisering. Men var ska man börja? Johan Åkerlund, Head of Portfolio Development på Iver, har svaren.

Digitalisering handlar om mer än att bara effektivisera processer och moment i företag och organisationer. Att effektivisera kan vara viktigt nog, men i allt fler organisationer har det digitala nu blivit en del av kärnverksamheten.

– Den digitala transformationen påverkar företag i alla branscher. Att lyckas digitalt har blivit affärskritiskt och på lite längre sikt kan det avgöra ett företags överlevnad, säger Johan Åkerlund, Head of Portfolio Development på Iver.

Här är några exempel.

  • Inom hotell- och besöksnäringen pågår redan en snabb digital transformation. Flertalet aktörer i hotellbranschen siktar på nya digitala affärsmodeller där gästen sköter allt som har med bokningen att göra via en app i sin telefon. Gästen bokar, checkar in, låser upp och checkar ut via sin mobila enhet. Nyckelorden är snabbt och smidigt – för de gäster som efterfrågar enkelhet framför personligt bemötande.
  • Ett annat exempel är finansbolag kopplade till fordonsbranschen, som nu förändras i grunden: allt fler affärsmodeller bygger på att kunden bara betalar för den tid som bilen används i stället för att äga den eller leasa den med ett långt kontrakt. Denna bransch ställer nu om för att hitta nya kreativa sätt att vara relevanta för kunderna. Kärnan i deras erbjudande handlar nu ofta om attraktiva appar, tjänster och visuella gränssnitt som integreras med varumärket och den fysiska bilen. Det betyder också att deras IT-verksamhet behöver ställa om, byggas ut och moderniseras, samtidigt som branschens höga krav på informationssäkerhet och regelefterlevnad tillgodoses.
  • Ett tredje exempel är kommuner och andra offentliga verksamheter. Där pågår en snabb digitalisering och automation av många tidigare manuella processer och moment, som att ansöka om bygglov, hemtjänst och en kommuns uppmärksammade e-tjänst där en robotiserad process kan bedöma vissa typer av ärenden som idag måste bedömas av en handläggare.

– I alla de här exemplen finns det stor efterfrågan på verktyg, kunskap och tjänster som stöttar företagens och organisationernas omställning till digitala affärsmodeller och leveransformat, säger Johan Åkerlund.

Det som driver den snabba digitaliseringen handlar enligt honom i grunden om att företag i alla branscher vill säkra sin långsiktiga överlevnad. De ser att det finns kunder att vinna, samtidigt som det finns tid, resurser och pengar att spara på att digitalisera och automatisera. Dessutom är trenden att det blir allt viktigare att snabba på produktutvecklingen och leveranser till kunderna.

– Här är det viktigt med en IT-partner som levererar den kunskap samt de infrastrukturtjänster, utvecklingstjänster och molntjänster som möjliggör den digitala transformationen, på ett sätt som samtidigt fullt ut beaktar kraven på informationssäkerhet, säger Johan Åkerlund.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.