Snabbare och säkrare infrastrukturhantering med GitOps

GitOps ger er möjligheten att hantera infrastruktur dynamiskt och automatiserat i framtidens hybrid- och multicloud miljöer.

Det är en disciplin för hantering av infrastruktur och applikationsdistribution som nyttjar Git som ”single source of truth” för deklarativ infrastruktur och applikationer. Genom att etablera GitOps uppnår ni flera fördelar som leder till effektivare, pålitligare och säkrare drift.

Modern infrastruktur innebär nya utmaningar gällande komplexitet och abstraktionsgrad. Manuell hantering räcker helt enkelt inte till då kraven från utvecklare och drift ökar. Infrastrukturen blir mer komplex och ändringar sker snabbare än tidigare. Utvecklare har behov av att snabbt få upp nya utvecklingsmiljöer med rätt specifikationer samtidigt som man också vill se till att dessa miljöer skalar dynamiskt vid behov.

Hantering av infrastruktur och distributioner via Git möjliggör automatiska uppdateringar och underhåll vilket avsevärt minskar tiden och arbetsinsatsen för uppgifter som tidigare har varit tidskrävande. Det ger utvecklare möjligheten att fokusera på att bygga och underhålla applikationer då GitOps automatiserar drift och uppsättning av infrastruktur.

”Tack vare de många fördelarna så rekommenderar vi de flesta av våra kunder att etablera GitOps. Framförallt gäller det hos våra kunder som har stora eller komplexa miljöer med höga krav på kontroll, säkerhet och snabbhet.”

Dan Ragnar, Tech Lead & Cloud Architect

Med GitOps får du följande fördelar:

  • Förbättrad säkerhet och regelefterlevnad. Varje ändring går genom ett versionskontrollsystem vilket gör att man har full kontroll på alla ändringar som genomförs.

  • Konsistens och tillförlitlighet: GitOps säkerställer konsistens över olika miljöer genom att referera till samma kodbas vilket förhindrar fel och avvikelser.

  • Skalbarhet och flexibilitet. GitOps har få eller inga begränsningar när det gäller komplexitet eller storlek gällande applikationer eller infrastruktur.

  • Förbättrad och säkrare Disaster Recovery. I ett katastrofscenario blir det mycket enklare och snabbare då all infrastruktur är definierad som kod. Återställning är bara Git-commit bort.

Strategiska partnerskap

Med partner som HashiCorp, GitLab och Red Hat  erbjuder vi etablerade verktyg för att bygga lösningar optimerade för just era behov. Från dessa leverantörer finner vi verktyg som Terraform, Ansible, GitLab CI Pipelines m.fl. som är centrala för att realisera GitOps. Vi besitter också kompetenser inom många andra populära verktyg from ArgoCD, Flux, Pulumi samt ARM i Azure, AWS Cloud Development kit m.fl.

 

Våra tjänster inkluderar:

  • Analys och planering

  • Etablering av GitOPs-plattform

  • Implementering i infrastruktur

  • Utbildning

  • Livscykelhållning av plattformen