Konsulttjänster för CI/CD

En effektiv applikationsleverans är för många verksamheter inte bara något som är bra att ha, det är i många fall en överlevnadsfråga eller för en myndighet att helt enkelt kunna leva upp till sitt uppdrag.

Vi på Accelerate at Iver har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder etablera och optimera sin CI/CD så de kan leva upp till kraven från sin verksamhet. Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) är idag en nyckelkomponent i modern och effektiv applikationsleverans. CI/CD innebär metoderna för att effektivt och kontinuerligt leverera applikationer snabbare, säkrare och med högre kvalitet än tidigare. Tack vare CI/CD kan en utvecklingsavdelning leverera ännu högre verksamhetsvärde än tidigare.

Några viktiga fördelar med en väl fungerande CI/CD är:

  • CI/CD gör det möjligt att leverera kodändringar snabbare och oftare. Det ger en snabbare time-to-market.

  • Automatiserad testning betyder högre kvalitet i de applikationer som utvecklarna levererar.

  • Minskad risk, tack vare den automatiseringen i CI/CD så får man en process som är repeterbar och konsistent vilket minskar risken för fel och att man får in sårbarheter i sin kod. Det gör att man har hög kontroll över applikationsleveransen samt att den är förutsägbar.

  • Förbättrad kommunikation och samarbete mellan utvecklare, testar och driftpersonal sparar tid och ger teamen chans att fokusera på innovation.

  • Kontinuerlig feedback, tack vare snabbare kodleverans så får man också snabbare feedback på om koden verkligen levererar det den ska i form av funktion och prestanda. Detta medger att man också snabbare och enklare kan identifiera och fixa eventuella svagheter eller fel.

Image Alt Text

Select partner

Accelerate at Iver är Select Partner till GitLab.

Grundbultar i montransformation

CI/CD är alltså en av grundbultarna för en lyckad molntransformation och en central del i modern applikationsleverans med sin förmåga att kontinuerligt leverera värde. Tekniska förmågor kompletteras med arbetssätt och metoder som bygger på ständiga förbättringar, för att kontinuerligt mäta och följa upp förändring, experiment och innovation. 

En effektiv och modern CI/CD-plattform är en nyckelkomponent när man har etablerat Platform Engineering. För att kunna dra nytta av en effektiv och dynamisk infrastruktur som är optimerad för applikationsutveckling och leverans så behöver man också en kraftfull plattform för sin utveckling. Speciellt gäller det också för de som vill ta nästa steg och etablera en IDP (Internal Developer Platform)

Med utgångspunkt från nuläget väger vi in organisationens mål och förutsättningar för att utifrån en samlad bild underlätta er applikationsleverans, oavsett om det gäller tekniska förmågor, verktygsval, metod eller process. 

Vi kan hjälpa er både med nyetablering av CI/CD och att strukturera upp asmt organisera ett arv av befintliga miljöer och verktyg. 

Image Alt Text

Partner

Accelerate at Iver är partner med Sonatype!

Våra tjänster inkluderar bland annat: 

  • Råd och best practices för att etablera CI/CD 

  • Verktyg- och plattformsval

  • Uppsättning av infrastruktur

  • Definiera och hantera utvecklingsprocesser

  • Att tolka och definiera vad Shift Left innebär, inom testning och säkerhet, för dig och din organisation 

Bland våra partner räknar vi GitLab, Sonatype och Microsoft Azure, men vi arbetar också med verktyg från andra ledande leverantörer som Jenkins, JFrog, TeamCity och flera andra.