Cloud-native – 3 vanliga utmaningar verksamheter upplever med övergång till Cloud-native

25 maj 2023 / Artikel

Cloud-native som koncept kan upplevas som komplext, annorlunda och för vissa organisationer kanske rent utav skrämmande, men det är inte bara ett modeord. För allt fler verksamheter är omställningen till Cloud-native inte bara en språngbräda för att ta sig förbi sina konkurrenter utan helt enkelt en nödvändighet för att överleva. Så vad är Cloud-native och vad innebär en omställning till Cloud-native för din organisation?

Vad är Cloud-native?

Vid en stor del av de molntransformeringar som görs flyttar man en befintlig applikation upp till molnet utan att ha gjort något med själva applikationen. Man har helt enkelt bara bytt plats från en server till en annan. En Lift and Shift som det brukar kallas. Vid en Cloud-native transformation däremot vill man flytta över processer till tjänster och applikationer byggda för molnet och som på riktigt drar fördel av den arkitektur som förknippas med Cloud-computing – arkitektur som ger bättre möjligheter att flexibelt skala, anpassa och automatisera processer. På detta sätt kan allt från tjänster, servrar och infrastruktur automatiskt skapas efter behov, och ledtider som annars uppstår när man manuellt behöver beställa t.ex. kapacitet från en drift-organisationen, minimeras.

 

Vilka fördelar finns med Cloud-native?

Traditionell arkitektur, så kallade monoliter, utgår ifrån att samla så mycket som möjligt på ett ställe för att göra det så enkelt som möjligt att distribuera. Men allt eftersom behoven av integrationer ökar, skenar också komplexiteten i de monoliter som försöker ha kontroll på allt. För att komma åt att uppdatera funktionalitet i en applikation byggd som en monolit måste den stängas ned och tas ur drift – ofta låter man tekniker jobba på nätter eller helger med detta arbete i ett försök att minimera störningar hos slutanvändare så mycket som möjligt. På grund av bristen av flexibilitet begränsar detta när och hur ofta ny funktionalitet kan nå marknaden – vilket rimmar dåligt i en värld där time to market är en viktig framgångsfaktor för de flesta verksamheter.

I en cloud-native miljö däremot blir komplex arkitektur enkel att distribuera tack vare automatisering och en arkitektur där man delar upp applikationer i så kallade microservices som kan agera mer oberoende av varandra. Detta skifte möjliggör en ny nivå av flexibilitet där deployment av ny kod kan ske snabbare, uppdateringar kan ske under drift och man kan köra olika versioner av en tjänst för olika kunder parallellt.

Det finns alltså oändliga vinster att hämta från skiftet till cloud-native, ändå är det många organisationer som drar sig för att komma igång. Förändringen känns för många komplex och det är svårt att veta hur man ska angripa förändringsarbetet.

Nedan har vi listat tre vanliga utmaningar verksamheter upplever i förändringsresan mot Cloud-native – och råd kring hur du bör tänka för att angripa dessa på bästa sätt.

 

Tre vanliga utmaningar verksamheter upplever i förändringsresan mot Cloud-native:

 

1. Förändringsarbetet känns komplext och svårt

Utmaning: Cloud-native är komplext eftersom gamla lösningar inte ersätts 1:1 med en Cloud-native motsvarighet. Det handlar inte om att flytta sin IT till molnet eller att lägga sin monolit-applikation i en container – utan om att göra om från scratch.

Tillvägagångssätt: Cloud-native handlar i första hand om flexibilitet, automatisering och snabbare leveranser. Därför behöver man sätta tydliga mål för vad man vill uppnå, bryta ner verksamhetsbehoven och inte fastna i hur befintliga system och arkitektur är uppbyggt.

 

2. Det är svårt att överblicka vilka delar av organisationen som påverkas av förändringsresan

Utmaning: Cloud-native känns skrämmande eftersom det är lika mycket ett organisatoriskt och kulturellt skifte, som ett teknikskifte. Angreppssättet skiljer sig fundamentalt från traditionell IT-arkitektur, kultur, organisation och arbetssätt.

Cattle Vs. Pets, Microservices Vs. Monoliter, Agilt Vs. hierarkiskt (org. & projekt)

Tillvägagångssätt: Planera för en långsiktig förändringsresa där det nya byggs parallellt med befintlig IT, inte ovanpå. Det är viktigt att inse att hela organisationen behöver utbildas proaktivt, eftersom här behövs helt andra kompetenser än tidigare, därför behövs experter som kan verka som kulturbärare och som kan involvera verksamheten så det inte bara blir teknikdrivet.

 

3. Det är svårt att veta hur förvaltningsorganisationen ska hantera de nya lösningarna

Problem: Cloud-native är annorlunda och nya lösningar går inte att bara trycka in i verksamhetens gamla förvaltningsorganisation. De nya lösningar är inte heller alltid kompatibla med legacy system, integrationer och befintliga rutiner.

Tillvägagångssätt: Även om mycket går att automatisera, så behövs en aktiv förvaltningsorganisation som kan hantera de nya lösningarna. En plan behövs för hur överlämning till förvaltningen ska ske. Allt från support, övervakning, integrationer, säkerhet, loggning och regelefterlevnad behöver framtidssäkras.

 

Ivers konsultorganisation Accelerate hjälper verksamheter i sin transformationsresa mot Cloud-native. Vill du veta mer om hur vi kan stötta just din verksamhet? Läs mer om Accelerate eller kontakta oss nedan.  

Taggar: Cloud
Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.