Hållbarhet i fokus: ta del av 2023 års hållbarhetsredovisning

13 juni 2024 / Nyhet

Vi på Iver vill bidra till att våra kunder når sina klimatmål. I vår hållbarhetsredovisning för 2023 kan du läsa mer om våra insatser för att främja en ansvarsfull värdekedja, inklusive hanteringen av ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor.

Viktiga hållbarhetshändelser under 2023 var bland annat:

  • Våra klimatmål validerades och godkändes av Science Based Targets Initiative (SBTi). Vår ambitiösa plan innebär att vi fortsätter att minska vår klimatpåverkan i linje med Parisavtalet. 

  • Vi har fortsatt att utveckla vårt erbjudande inom cirkulär IT. Tillsammans med våra partners erbjuder vi en komplett livscykelhantering för klienter och mobila enheter, inklusive order och logistik, finansiering, asset management samt ett miljövänligt och säkert återtag av IT-utrustning.

  • Vi anslöt oss till UN Global Compact:s initiativ ”Forward Faster for 2030” för att kunna driva jämställdhets- och klimatfrågor i branschen. Vi vill och kan göra skillnad.

 

Taggar: Sustainability

Så jobbar vi med hållbarhet

I omställningen till mer hållbara affärsmodeller spelar digitaliseringen en viktig roll och kan bryta sambandet mellan tillväxt och utsläpp. Läs mer om hur vi ser på vårt ansvar och hur vi arbetar med hållbarhet.

Läs mer