Ivers klimatmål godkända av SBTi

14 september 2023 / Pressmeddelande

Ivers klimatmål har validerats och godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi). Det visar att Ivers mål är vetenskapligt baserade och går i linje med i Parisavtalet.

Iver anslöt sig till Science Based Targets initiative (SBTi) i mars 2022 och under sommaren 2023 har Ivers klimatmål validerats och godkänts av SBTi:s oberoende expertteam. Valideringsprocessen baserades på en grundlig analys av Ivers direkta och indirekta växthusgasutsläpp idag samt vilka åtgärder som krävs för att nå nödvändig reduktion.

– Vi har en ambitiös plan för att ytterligare reducera vår verksamhets klimatpåverkande utsläpp i linje med Parisavtalet. IT-branschen spelar en avgörande roll i att möjliggöra den nödvändiga transformationen mot en hållbar samhällsutveckling och vi på Iver tar vår del av ansvaret på största allvar genom att ligga i framkant. Att våra klimatmål nu validerats av Science Based Targets initiative innebär en bekräftelse på att Iver är rätt partner för kunder som själva sätter klimat högt på agendan, säger Juko Hakala, vd på Iver.

SBTi lanserades 2015 i samband med Parisavtalet. Initiativet är ett samarbete mellan CDP (Carbon Disclosure Project), FN:s Global Compact,World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF), med syftet att hjälpa företag att sätta utsläppsminskningsmål som visar hur mycket och hur snabbt de behöver minska sina växthusgasutsläpp för att bidra till den nödvändiga omställningen.

– Valideringen av våra klimatmål visar att vi tillhör de företag som faktiskt satt sig in i vad det kommer att innebära att bedriva en verksamhet som är förenlig med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, vilket Parisavtalet anger att vi ska sträva efter.  Eftersom en så stor andel av vår klimatpåverkan är kopplad till den IT-hårdvara vi köper in för eget bruk och till våra kunder, sätter målen en tydlig riktning för oss att bidra till minskade växthusgasutsläpp i vårt leverantörsled. Vårt arbete med att minska vår klimatpåverkan är en mycket viktig del i att vara en långsiktig och hållbar partner till våra kunder men självklart också en attraktiv arbetsgivare, säger Jakob Tapper, ansvarig för hållbarhet på Iver.

Ivers validerade klimatmål
Målen för utsläpp av växthusgaser från Ivers verksamhet (Scope 1 och 2) bedöms vara i linje med de minskningar som krävs för att begränsa uppvärmningen till 1,5°C, den nivå som vi bör sträva mot enligt Parisavtalet. Det innebär att Ivers direkta utsläpp från företagets fordon, köldmedieanvändning och utsläpp från den energi som används av företaget, ska minska med hela 29,4 procent till och med år 2027, med 2021 som basår. Ivers allra största klimatpåverkan kommer från den IT-hårdvara företaget köper in. Efter en analys var det därför tydligt att en ambitiös målsättning också måste innebära en leverantörsdialog med stort fokus på minskade växthusgasutsläpp. Ivers mål för att kunna minska sina indirekta utsläpp i leverantörskedjan (Scope 3) innebär att leverantörer som utgör hela 90 procent av företagets utsläpp kopplade till varor och tjänster ska ha egna vetenskapsbaserade mål senast år 2027.

För mer information, kontakta:
Jakob Tapper, information/hållbarhet, Iver, +46 739 81 63 33, jakob.tapper@iver.se

Om Iver
Iver är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade IT-tjänster. Med teknisk expertis och djup förståelse för din verksamhet hjälper vi dig att driva digital transformation som stänger gapet mellan aspiration och implementation. Med säte i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion. Iver omsätter drygt 3,2 miljarder SEK och har cirka 1 700 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor runt om i världen. We are not big blue – we are yellow. Stora nog att skala och agila nog att innovera. Läs mer på iver.se.

Informationen offentliggjordes 14 september 2023, klockan 10.00.

Taggar: Sustainability