Hållbarhetsarbete & Iver Cloud

Iver jobbar kontinuerligt med att utveckla, modernisera och effektivisera leveransen av tjänster till våra kunder. Under de senaste fyra åren har vi stängt ned 15 av våra datacenter, vilket innebär en betydande minskning från de tidigare 30 datacentren. Denna minskning möjliggör en fokusering av vår tjänsteutveckling till färre plattformar samtidigt som vi kan erbjuda dem till en större del av våra kunder.

Vi har nyligen utvecklat en ny, modern, plattform för att drifta våra kunders miljöer. Denna miljö är designad för att möjliggöra en ny nivå av säkerhet och automation i vår leverans. Med fler lager av säkerhet och en omfattande automatisering av processer, förväntar vi oss betydande förbättringar i effektivitet och tillförlitlighet.

Vår nya plattform baseras på moderna och effektiva hostar som är placerade i datacenter som drivs av välrenommerade leverantörer i Sverige. Dessa datacenter upprätthåller höga miljöstandarder och drivs till 100% av förnybar energi för att minimera CO2-utsläpp och påverkan på miljön.  Genom att optimera vattenanvändning, kraftanvändning och kylning, samt genom att implementera tätning av golvramar för att säkerställa optimala luftflöden, ger dessa datacenter en hållbar lösning för vår tjänsteleverans.

Vi driver också ett program för att flytta våra tjänster till Iver Cloud sedan sommaren 2023. Genom detta initiativ kommer vi att kunna accelerera avvecklingen av upp till fem av våra nuvarande datacenter till förmån för de mer moderna datacentren senast under andra kvartalet 2025.  Detta kommer att minska vår klimatpåverkan genom minskade CO2-utsläpp som en del av vår strategi för utsläppsminskning.  Genom att konsolidera vår infrastruktur till dessa moderna datacenter öppnar vi också upp möjligheten att erbjuda tjänster med förbättrad säkerhet, automation och tillgänglighet. Detta är i linje med vår övergripande hållbarhetsstrategi, som tar hänsyn till Ivers totala affär, vilken även integrerar vårt sociala och ekonomiska ansvar.