Ivers klimatmål

Våra klimatmål har validerats av Science Based Targets Initiative (SBTi), vilket tydligt bekräftar att Iver är den rätta partnern för kunder som prioriterar klimatfrågor.

Målen för utsläpp av växthusgaser från Ivers verksamhet (Scope 1 och 2) bedöms vara i linje med de minskningar som krävs för att begränsa uppvärmningen till 1,5°C, den nivå som vi bör sträva mot enligt Parisavtalet. Det innebär att Ivers direkta utsläpp från företagets fordon, köldmedieanvändning och utsläpp från den energi som används av företaget, ska minska med hela 29,4 procent till och med år 2027, med 2021 som basår. Ivers allra största klimatpåverkan kommer från den IT-hårdvara företaget köper in till bolaget och våra kunder. Efter en analys var det därför tydligt att en ambitiös målsättning också måste innebära en leverantörsdialog med stort fokus på minskade växthusgasutsläpp. Ivers mål för att kunna minska sina indirekta utsläpp i leverantörskedjan (Scope 3) innebär att leverantörer som utgör hela 90 procent av företagets utsläpp kopplade till varor och tjänster ska ha egna vetenskapsbaserade mål senast år 2027.

 

Officiella mål  

Organisationstyp: Företag

Sektor: Programvara och tjänster

Företagets temperaturanpassning: 1,5°C

Affärsambition för 1,5°C-åtagande: Ja

Mål: Iver Management AB åtar sig att minska absoluta utsläpp av växthusgaser inom omfattning 1 och 2 med 29,4% till 2027 från och med år 2021.* Iver Management AB åtar sig också att 90% av dess leverantörer av inköpta varor och tjänster samt kapitalvaror ska ha vetenskapsbaserade mål senast 2027.

*Målområdet inkluderar utsläpp och borttag av koldioxid från bioenergi råmaterial.

 

Mål: Absolut

  • Scope: 1+2
  • Målklassificering: 1,5°C
  • Basår: 2021
  • Målarår: 2027
  • Publiceringsdatum: 2023-08-03

 

Mål: Engagemang

  • Scope: 3
  • Basår: 2021
  • Målarår: 2027
  • Publiceringsdatum: 2023-08-03