Vårt hållbarhetsramverk

Vårt hållbarhetsramverk hjälper oss att utveckla och tydliggöra vårt arbete med hållbarhet. Ramverket har fyra områden och inom varje område har vi en tydlig ambition som visar vägen för hållbarhetsarbetet framåt.

 


Basen i hållbarhetsarbetet är ”ansvar och transparens”. För oss innebär det att vi är en schysst arbetsgivare och väljer samarbetspartners som delar våra värderingar. Vi tar ansvar för vår påverkan på ekonomi, miljö och människor.

Om ansvar och transparens är basen så är ”säkerhet och integritet”, ”medarbetare och inkludering” och ”hållbara tjänster” våra fokusområden. Inom dessa tre områden har vi mycket hög ambitionsnivå och vill driva förändring och aktivt skapa affärsnytta.

Vi ska vara ledande inom ”säkerhet och integritet” för att förebygga, identifiera och eliminera hot kopplat till informationssäkerhet. Det är så vi skyddar våra kunders informationstillgångar. Vi vågar prata om de svåra frågorna som är kopplade till ökad digitalisering hos våra kunder och i samhället i stort.

Inom området ”medarbetare och inkludering” arbetar vi med att skapa en stark och inkluderande företagskultur med ett bra arbetsklimat, stor gemenskap och kompetens- och karriärutveckling i toppklass.

Inom området ”hållbara tjänster” vill vi att våra tjänster ska ge mätbar miljönytta för våra kunder och ta dem närmare sina hållbarhetsmål. Genom hög energieffektivitet och att använda 100 procent förnybar energi kan våra tjänster bidra till att minska våra kunders miljöpåverkan.

Hållbarhetsramverket säkerställer ett strategiskt och strukturerat angreppssätt för vårt hållbarhetsarbete. Vi ska vara ett ansvarsfullt och hållbart företag och därmed en hållbar partner för våra kunder.

En pålitlig partner

  • - ISO 9001:2015 certifierad

  • - ISO 14001:2015 certifierad

  • - ISO/IEC 27001:2013 certifierad

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.