Vårt hållbarhetsramverk

Vårt hållbarhetsramverk hjälper oss att utveckla och tydliggöra vårt arbete med hållbarhet. Ramverket har fyra områden och inom varje område har vi en tydlig ambition som visar vägen för hållbarhetsarbetet framåt.

Vårt hållbarhetsramverk utgörs av ett basområde och tre fokusområden. Basen i ramverket är ”Ansvar och transparens” vilket innebär att vi ska vara en schysst arbetsgivare och att vi väljer samarbetspartners som delar våra värderingar. Vi tar ansvar för vår påverkan på ekonomi, miljö och människor.

Inom vårt fokusområde ”Hållbara tjänster” tar vi avstamp i att bidra till att möta en av vårt tids största utmaningar, klimatförändringarna. Vi ska minska vår verksamhets negativa påverkan på klimatet och hjälpa våra kunder att minska sitt klimatavtryck.

Vår ambition inom fokusområdet ”Säkerhet och integritet” är att vi alltid ska skydda våra kunders information. Kundernas säkerhet och integritet är avgörande för oss. För att möta den komplexa och ständigt förändrade hotbild som verksamheter möter idag behöver vi arbeta ännu smartare för att skydda våra kunders och våra egna miljöer.

För att lyckas med våra höga målsättningar inom hållbarhet och vara en relevant leverantör för våra kunder behöver vi vara en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas. Inom vårt fokusområde ”Medarbetare” fokuserar vi på att följa upp hur vi kontinuerligt utvecklas till att bli en av de bästa arbetsplatserna i branschen.

En pålitlig partner

  • - ISO 9001:2015 certifierad

  • - ISO 14001:2015 certifierad

  • - ISO/IEC 27001:2013 certifierad

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.