Idag är det FN-dagen – så jobbar Iver med de globala målen

24 oktober 2023 / Nyhet

FN-dagen den 24 oktober är inte bara en dag att fira, det är en påminnelse om vårt gemensamma ansvar för en hållbar framtid. Halvvägs in i genomförandet av Agenda 2030 är det tydligt att världen inte rör sig i rätt riktning. På Iver ser vi på vårt ansvar i frågan på stort allvar. Som medlemmar i UN Global Compact och är vi fast beslutna om att bidra till en bättre värld.

Amanda Sangemark, från Group Sustainability på Iver, berättar mer om varför Iver är medlemmar i UN Global Compact och hur de globala målen integreras i vår hållbarhetsstrategi.

UN Global Compact är världens största hållbarhetsnätverk för företag. Varför är det viktigt för Iver att vara medlemmar?

Medlemskapet i UN Global Compact ger oss en vägledning och en ram att följa framåt. Genom att vi tillämpar de tio principerna i vår verksamhet skapar vi bättre förutsättningar för att nå de globala målen. Halvvägs in i genomförandet av Agenda 2030 är det tydligt att världen inte rör sig i rätt riktning, men, som United Nations Development Programme (UNDP) påminner oss om, den goda nyheten är att varje match vinns i andra halvlek.

Som medlem i UN Global Compact skriver Iver under på alla FN:s 17 mål. Hur används dessa mål i vår verksamhet?

Vi fokuserar på de mål som är mest relevanta för oss som verksamhet och de områden där vi kan göra störst skillnad. I vår bedömning av varje mål har vi identifierat sex mål som vi aktivt bidrar till. Vi kopplar dessa sex mål till våra fokusområden inom vår hållbarhetsstrategi.

  • Mål 5: Jämställdhet - Vi strävar efter att öka andelen kvinnor på Iver och skapa en inkluderande och välkomnande arbetsplats.
  • Mål 7: Hållbar energi och Mål 13: Bekämpa klimatförändringar - Vi effektiviserar vår energianvändning och främjar klimatsmarta initiativ såsom hållbara tjänsteresor.
  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor - Vi erbjuder en trygg och schysst arbetsplats med utbildning och utvecklingsmöjligheter.
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion - Vi förlänger livscykeln för IT-hårdvara och uppmanar våra leverantörer att vara hållbara.
  • Mål 16: Fred, rättvisa och starka institutioner - Vi har nolltolerans mot korruption, utbildar kontinuerligt medarbetare och säkerställer informationssäkerhet och kundintegritet.

En hållbar IT-tjänsteleverans handlar om mer än bara den gröna omställningen; vad menar vi med det?

Vår hållbarhetsstrategi skapar positiva resultat för både Iver och samhället. Den balanserar våra intressenters behov och hjälper oss att minimera risker och identifiera affärsmöjligheter. Självklart handlar det om att vara en del av lösningen på klimatkrisen. Men en hållbar IT-tjänsteleverans handlar om mer än bara den gröna omställningen; vår strategi tar även hänsyn till vårt sociala och ekonomiska ansvar. Den säkerställer att vi integrerar hållbarhetsarbetet i alla aspekter av vår verksamhet. 

 

Taggar: Sustainability