Säker och flexibel IT-plattform bidrar till Solna stads arbete med digitala lösningar i en attraktiv och effektiv stad

Kund: Solna stad

För att vara en konkurrenskraftig stad krävs säkra och moderna IT-tjänster. Med stöd av Ivers leverans kan Solna stad tillhandahålla smarta, digitala lösningar till verksamheten och invånarna i Solna.

Solna stad har 81 000 invånare och en stor arbetsmarknad med omkring 90 000 personer som har sin sysselsättning inom staden. Under flera år har Solna stad haft en stark tillväxt vilket ställer krav på investeringar i välfärden, som nya skolor och förskolor. Inflyttning av fler invånare ställer även krav på Solna stad att fokusera på verksamhetsutveckling och fortsatt stabila ekonomiska förutsättningar. En stark ekonomi med jobb och företagande som bärande inslag, är en förutsättning för att klara av framtida utmaningar. 

Utmaningen 

Solna stads IT-leverans skall ge nytta till såväl verksamheten som invånarna. IT blir alltmer en integrerad del i staden. Exempel på det är användning i den pedagogiska verksamheten i skolan och kring e-tjänster för medborgare. Både verksamhet och invånare ställer höga krav på IT-stöd, både vad det gäller tillgänglighet och säkerhet. 

Lösningen 

Iver levererar IT-tjänster för att möjliggöra byggandet av smarta, digitala lösningar som stödjer verksamheten och invånarna i Solna såväl idag som imorgon. Tjänsteleveransen sker i nära samverkan med Solna stads IT-avdelning och övriga IT-leverantörer. 

Tjänster 

Iver levererar infrastrukturtjänster samt system- och applikationsdrift för centrala verksamhetssystem med support 24/7/365. 

Fördelar 

En nyckelfaktor i partnerskapet är att Iver kan möta Solna stads behov av en flexibel och säker IT-leverans. Ivers särskilda fokus på offentlig sektor skapar en god förståelse för de utmaningar och krav som är unika för Solna stad. 

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.