Vägen till molnet för offentlig sektor

3 april 2021 / Artikel

Molntjänster kan driva den digitala transformationen inom offentlig verksamhet och leda till högre effektivitet och förbättrad välfärd. Men för att möjligheterna till fullo ska kunna utnyttjas gäller det att ha ett helhetsperspektiv, enligt Ivers Pernilla Henriksson. ”Hoppa inte över det strategiska arbetet”, säger hon.

Just nu pågår heta diskussioner om hur nästa steg i digitaliseringen av det offentliga verksamheter ska tas, och hur ambitionen om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter ska kunna förverkligas.

– Idag finns ett stort gap mellan där Sverige vill vara och var vi befinner oss. Molntjänster är en av nycklarna – det är en förutsättning för att vi ska komma till nästa fas i digitaliseringen även om molnet inte är ett syfte i sig, säger Pernilla Henriksson, Key Account Manager på Iver med särskild inriktning på offentlig sektor.

De senaste åren har många enskilda offentliga digitala tjänster lanserats med lyckat resultat och många applikationer som ekonomi-, HR- och verksamhetssystem körs effektivt i olika typer av molntjänster  

– En kommun har till exempel stort behov av effektiva IT-stöd för samverkan, effektiva möten, kommunikation och dokumenthantering. Det finns i dag molnbaserade systemstöd som matchar dessa behov, säger hon.

Samtidigt finns det enligt Pernilla Henriksson stor potential att titta mer genomgripande på hur processer och hela verksamheter kan digitaliseras. Hennes råd här är att börja med det strategiska perspektivet och att organisationen inleder sin transformationsresa med att ställa frågorna vad, varför och hur när det gäller molntjänster.

– Det är viktigt att inte hoppa över den fasen, säger hon. För att skapa en robust molnstrategi måste man ha svaren på vad det är som ska transformeras, varför molnet är lämpligt för en viss applikation eller tjänst och till sist hur vi går tillväga. En viktig del är att göra en informationsklassning som sedan ligger till grund för hur olika typer av data ska hanteras och lagras.

I dag kan Iver erbjuda kompetens och tjänster inom publika moln som Microsoft Azure eller Amazon Web Service (AWS), privata moln som Iver själva tillhandahåller och Compliant Cloud, moln med inbyggd regelefterlevnad när det finns särskilt högt ställda krav på säkerhet och datalagring.

– Inom Iver tror vi starkt på molnbaserad infrastruktur men vi vet också att våra kunder har olika behov och att en kombination av olika typer av molntjänster ofta är vägen framåt för de flesta, säger Pernilla Henriksson.

Sådana kombinationer är också nödvändiga för situationer där svensk, europeisk och amerikansk lagstiftning krockar. Eftersom de flesta stora molnplattformarna är USA-baserade leder detta i dagsläget till oklarheter kring hur och om dessa kan nyttjas av offentlig sektor i Sverige. Något som gjort att myndigheter, kommuner och regioner bromsas i den fortsatta digitaliseringen.

– Det är olyckligt om osäkerheten kring regelefterlevnad gör att digitaliseringen hos offentlig sektor stannar upp, säger Pernilla Henriksson. På Iver har vi kompetens och erfarenhet att stötta våra kunder genom molnresan. Vi är med hela vägen från den strategiska delen till utveckling och val av infrastruktur och designar en helhetslösning utifrån kundens behov, idag och i framtiden.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.