Säkra och moderna IT-drifttjänster i nära samverkan med övriga leverantörer skapar effektiv leverans till Sollentuna kommuns medarbetare och invånare

Kund: Sollentuna kommun

Sollentuna kommuns samhällskritiska verksamheter kräver säkra och moderna IT-drifttjänster i en kundnära leverans. Ivers tjänster är också en förutsättning för kommunens arbete med smarta, digitala lösningar som stödjer verksamheten och invånarna i Sollentuna.

Sollentuna kommuns vision är att vara Sveriges mest attraktiva kommun. Antal invånare är över 72 000 personer med en tillväxt om nära 1000 till varje år. I takt med befolkningsökningen ökar även behovet av nya bostäder, miljösmarta färdsätt och möjligheter till rekreation och grönområden. Det pågår en stadsomvandling inom Sollentuna där de centrala kommundelarna förtätas och får ny karaktär. Kommunen skapar förutsättningar för levande stadsmiljöer nära kommunikationer, med en blandning av bostäder, kontor och handel. 

Sollentuna kommun vill vara en av Sveriges ledande kommuner inom digital utveckling, med ökad möjlighet till service och delaktighet för invånare och företagare. Prioriterade digitaliseringsområden är digital kompetens, digital demokrati, digital innovation och samverkan, digitala tjänster samt digital infrastruktur. 

Utmaningen  

Sollentuna kommun utvecklar IT-stöd för såväl verksamheten som invånarna. I takt med att digitaliseringen ökar ställs högre krav på moderna, säkra och flexibla IT-leveranser ifrån kommunens IT-verksamhet och leverantörer så som Iver. 

Lösningen  

Iver har med hjälp av Sollentuna kommuns väldefinierade krav i upphandlingen tagit fram en säker och modern IT-plattform samt en samverkansmodell som säkerställer en kundnära leverans och effektivt samarbete med övriga IT-leverantörer till kommunen. 

Tjänster  

Iver tillhandahåller en redundant infrastrukturplattform som omfattar datahallstjänster, kapacitetstjänster och nätverkstjänster samt kritisk system- och applikationsdrift. Iver tar ett helhetsansvar för plattformens funktionalitet och tillgänglighet 24/7/365. 

Fördelar  

Sollentuna kommun och Iver vill skapa effektiv och flexibel IT-leverans genom, moderna tjänster, väletablerad samverkansmodell och goda relationer. Ivers särskilda fokus på offentlig sektor skapar en god förståelse för de utmaningar och krav som är unika för Sollentuna kommun. 

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.