Våra ramavtalsområden

Iver Sverige AB kan leverera samtliga tjänster inom ramavtalen nedan.

Ramavtalsområde "IT Drift" omfattar tjänster för faserna; införande, drift och avveckling. 

Begreppet tjänst definieras som ”de leveranser som utförs för att uppfylla ställda krav eller avtalad specifikation, enligt en fördefinierad leveransprocess”. Definitionen innebär att tjänster kan inkludera såväl bemanning som funktionella åtaganden. 

 

 

Iver Sverige AB har följande ramavtal 
Avtalsperiod: 2017-11-14 – 2024-11-13. Förlängningsoption max t.o.m: 2024-11-13

IT Drift Mellan, 100–400 anställda. Avtalsnummer: 96-40-2015-204
Läs mer på avropa.se 

IT Drift Stor, fler än 400 anställda. Avtalsnummer: 96-40-2015-304
Läs mer på avropa.se

Om ramavtalsområde ”IT Drift Mellan” och ”IT Drift Större”
Ramavtalsområdet IT Drift omfattar tjänster för faserna; införande, drift och avveckling.

Begreppet tjänst definieras som ”de leveranser som utförs för att uppfylla ställda krav eller avtalad specifikation, enligt en fördefinierad leveransprocess”. Definitionen innebär att tjänster kan inkludera såväl bemanning som funktionella åtaganden.

IT Drift omfattar följande tjänsteområden: