Cybersäkerhet och regelefterlevnad

Minska din sårbarhet mot attacker och intrång

I ett ständigt föränderligt tekniskt landskap, där tekniken blivit själva drivkraften för innovation och finansiell tillväxt, har verksamheters exponering mot världen ökat – och så också deras sårbarhet. 

Den höga förändringstakten i den digitala världen gör att hotbilden mot organisationer ständigt förändras. En ökad förekomst av avancerad cyberbrottslighet, tillsammans med allt större risker för allvarliga konsekvenser vid en attack, gör att behovet av proaktivt cybersäkerhetsarbete idag är större än någonsin.

Med branschledande expertis inom cybersäkerhet hjälper vi dig kartlägga just din organisations sårbarheter. Våra konsulter guidar dig såväl strategiskt som operativt i hur du bygger in säkerhet i allt ifrån infrastruktur, applikationer och system, till utbildning av medarbetare. Genom en holistisk säkerhetsleverans hjälper vi dig minska risken för intrång, skydda dina tillgångar och öka din beredskap.

Kompetenser

 • Cyber Security Maturity Assessments

 • Security Testing

 • Zero Trust Architecture

 • DevSecOps and Security Code Review

 • Information Security and Risk Managment

 • Infrastructure and Network Security

 • Identity and Access Management

 • Security Monitoring and Vulnerability Management

 • Security Culture and Awareness training

Huvudsakliga fördelar

 • Skydd av verksamhets-, kund- och medarbetardata från obehörig åtkomst

  Få en överblick över dina data och skydda dem med de senaste säkerhetsåtgärderna.

 • Säkerställande av regelefterlevnad

  Vi hjälper dig uppfylla efterlevnadskrav enligt GDPR och statliga bestämmelser.

 • Bibehållet förtroende från kunder och partners

  Säkerställ att dina kunder och partners är skyddade i händelse av ett säkerhetsintrång.

 • Säkert distansarbete

  Se till att din personal kan arbeta säkert hemifrån och på språng.

 • Minskad risk för driftstopp

  Håll ditt företag flytande under och efter en cyberattack.