Zero Trust Security med HashiCorp

Moderna hybrid och multicloud-infrastruktur ställer nya frågor gällande säkerhet. Zero Trust Security från HashiCorp tillsammans med avancerade tjänster från Accelerate at Iver har svaren. Där traditionella säkerhetslösningar fokuserar på perimeterskydd och med kontroll ”on-premise”, så suddas dessa linjer ut i molnet. Det går ju inte att bygga en mur runt internet. 

Slutsatsen är att hybrid- och multi cloud ställer helt nya krav både på hantering av sin infrastruktur och på säkerhet för att man effektivt ska skydda sina applikationer och data.  

När organisationer använder en mängd molntjänster och applikationer körs på olika molnservrar är det svårt att få överblick över säkerheten i lösningarna. Säkerhet i molnet innebär nya utmaningar– du har inte kontrollen själv och data är många gånger inte krypterat.  

Vidare så har de stora molnleverantörerna sina egna lösningar för att hantera identiteter och accesser, en del bättre än andra. För den som använder fler än en molnleverantör och dessutom har kvar last i sin egen datahall så kan allt detta bli mycket svårhanterat. Inte minst när det gäller att bygga en konsistent säkerhet för alla sina infrastrukturer.  

Som Specialized Partner till HashiCorp besitter vi djup kunskap på Hashicorps produktportfölj: Med hjälp av den kan vi på Accelerate at Iver hjälpa dig lägga ett säkerhetslager på allt det här. Vi kallar det Zero Trust Architecture där mottot är Lita inte på någon eller något, autentisera och auktorisera allt. 

“Vårt partnerskap med HashiCorp sträcker sig tillbaka över tre år. Under den tiden har vi arbetat med många kunder för att hjälpa dem med deras behov av automatisering och säkerhet för deras hybrid- och multicloud-infrastrukturer. Vår satsning på att utbilda och certifiera våra konsulter på HashiCorps plattformar har slagit väl ut då vi ser en stor efterfrågan på dessa lösningar tillsammans med våra avancerade tjänster”

Jonas Thorsell, Försäljningschef Accelerate at Iver 

Image Alt Text

Identitetskontroll över samtliga molnplattformar

Med Hashicorps produkter kan man säga att man har en middleware för olika arbetsflöden i molnet. Ett gränssnitt som ger din organisation möjlighet att konsumera samtliga molnresurser på ett ställe, och på ett säkert sätt. Access ges utifrån identitet i enlighet med Zero Trust-principen och med HashiCorps integrerade produktplattformar så kan du också enkelt hantera infrastrukturerna från ett och samma ställe.

Sammanfattningsvis ger HashiCorps produkter i en Zero Trust Security-arkitektur en automatiserad, skalbar och säker infrastrukturhantering. Med integrationer mot hela er infrastruktur så skalar den också automatiskt så ni alltid kan lita på att era applikationer och data är säkra.

Huvudsakliga fördelar

Huvudsakliga fördelar

1. Snabbare och mer effektiv utveckling:

navigate_next
  • Terraform: Infrastruktur som kod möjliggör automatisering av infrastrukturtillgänglighet. Utvecklare kan definiera och hantera infrastrukturella resurser som kod, vilket gör att de kan snabbt provisionera och uppdatera infrastruktur i enlighet med applikationskraven. Detta eliminerar manuella konfigurationer och sparar tid, samtidigt som det minskar risken för fel. 
  • Consul och Vault: Genom att använda Consul för serviceupptäckt och Vault för säkerhetshantering kan utvecklare enkelt integrera dessa tjänster i sina applikationer, vilket minskar den tid som krävs för att implementera nätverkstjänster och hantera säkerhetscertifikat och nycklar. 

2. Kortare time to market: 

navigate_next
  • Terraform: Automatisering av infrastrukturprovisionering och konfiguration möjliggör snabb och repeterbar distribution av applikationer. Detta minskar den tid som krävs för att ta nya funktioner eller uppdateringar från utvecklingsstadiet till produktionsmiljön. 
  • Boundary: Zero Trust Security-fokus i Boundary möjliggör snabb och säker åtkomst till applikationer och resurser från olika enheter och platser utan att förlora kontrollen över säkerheten. 

3. Skapar utrymme för innovation: 

navigate_next
  • Vault: Säker hantering av känslig information och autentiseringsuppgifter med Vault möjliggör att utvecklare och organisationer kan fokusera på att skapa innovativa funktioner istället för att oroa sig för säkerhetsrisker eller hantering av kryptografiska nycklar. 
  • Consul: Serviceupptäckt och nätverksautomatisering med Consul frigör tid och resurser genom att hantera dynamisk konfiguration och identifiering av tjänster automatiskt, vilket låter utvecklare inrikta sig på att bygga nya funktioner istället för att hantera nätverkskomplexitet. 

4. Organisationen blir snabbfotad och enkel att förflytta vid teknikskiften: 

navigate_next
  • Terraform: Genom att hantera infrastruktur som kod blir det enklare att anpassa sig till nya teknologier och plattformar. Terraform stöder en mängd olika molnleverantörer och infrastrukturtjänster, vilket gör det möjligt att enkelt migrera eller utöka infrastrukturen när organisationen utvecklas eller tekniken förändras. 
  • Boundary: Zero Trust Security-ansatsen i Boundary gör det möjligt för organisationer att enkelt anpassa sig till nya arbetsmodeller och tekniska landskap genom att erbjuda en flexibel och skalbar lösning för säker åtkomst till resurser. 
Image Alt Text

Våra tjänster

Som ledande partner till HashiCorp i Norden så har Accelerate at Iver ett brett utbud av avancerade tjänster, utvecklade för att passa just era behov. Bland våra tjänster finner vi: 

Arkitektur 
– Analys av infrastruktur och applikationer 
– Utbildning 
– Rådgivningstjänster, inklusive Office Hours
– Implementation 
– Optimering 
– Lifecycle management 

Låter det intressant?
Hör av dig till oss för en kostnadsfri rådgivning och genomgång av hur Zero Trust Architecture skulle kunna passa just er.