Gör vårt ISMS-test idag!

Är du osäker på om din organisation behöver ett ledningssystem, eller vill du veta om det ledningssystem för informationssäkerhet du har idag fungerar tillräckligt bra? 

Många organisationer har ett starkt fokus på att säkra egen data samt information som de hanterar på uppdrag av andra. Men fastän du har ett ledningssystem för informationssäkerhet på plats i din organisation kan det finnas sårbarheter ni missar.  

För att utvärdera din organisations arbete med informationssäkerhet rekommenderar vi att du får en extern bedömning av ert ledningssystem.  

Genom att genomföra vårt ISMS-test får du hjälp att kartlägga mognadsgraden i ert informationssäkerhetsarbete och får svar på vad du behöver göra för att öka informationssäkerheten i din organisation. 
 

Frågorna i testet baseras på standarden ISO 27001 och ger en heltäckande bild av din organisations status inom standardens olika domäner. 

Efter att du besvarat frågorna sammanställer vi en rapport som vi går igenom tillsammans med dig. Du får då insikt i vad du gör bra idag, var det finns brister och rekommendationer på områden att förbättra. Du bestämmer själv om du vill förbättra ditt säkerhetsarbete på egen hand eller om du vill ha ytterligare hjälp av oss. 

Accelerate at Iver har skickliga konsulter som kan bistå där ni har utmaningar och som kan hjälpa er att komma på rätt spår. Kontakta oss gärna för ett informellt samtal, så kan vi sätta igång förbättringsarbetet med informationssäkerhet i din organisation. 

Image Alt Text

Gör ISMS-test

Gör vårt ISMS-test för att få insikt i din verksamhets behov av ett ledningssystem för informationssäkerhet.