Säkerhet för containerinfrastruktur

Allt eftersom fler och fler verksamhetskritiska applikationer byggs för att köras i containerinfrastruktur så blir också behovet att skydda den större.  

Containerinfrastrukturen, oavsett om den körs i molnet eller inte, blir en viktigare måltavla för de som, av olika anledningar, vill orsaka skada.  
Accelerate at Iver har tjänster och lösningar för att hjälpa er att bygga robusta lösningar för att säkra er containerinfrstruktur. 

Att implementera en robust säkerhetsstrategi för containerteknik är avgörande för affärskontinuitet. Allt fler tjänster är beroende av eller byggs från grunden med containerteknik, vilket kan påverka verksamheten på ett negativt sätt om säkerheten inte hanteras på rätt sätt. 

 

Företag antar nu containerteknik mer än någonsin, och dessa teknologier skiljer sig avsevärt från den traditionella IT-infrastrukturen på flera sätt. 

  • Containerteknik utvecklas i en mycket hög takt, vilket gör det utmanande för företag att hålla koll på alla funktioner och de säkerhetsutmaningar de medför om de inte konfigureras korrekt. 
  • Multi-tenancy, som är inbyggt i tekniken och möjliggör effektivare användning av resurser, men om det konfigureras felaktigt kan det leda till allvarliga säkerhetsproblem. 
  • Kortlivade resurser erbjuder många fördelar, såsom dynamisk skalning, men container-images innehåller ofta sårbar programvara och bibliotek. 
  • Regulatoriska krav och regelverk kan inte lösas ut på samma sätt som med traditionell infrastruktur. 

“Containerplattformar, exempelvis Kubernetes, blir mer och mer affärskritiska för organisationer. Det leder till att containerplattformen blir en måltavla för hotaktörer. I kombination med att applikationer som körs på containerplattformar ofta ligger i molnet, så ökar komplexiteten. Precis som vi adresserar autentisering och auktorisering med Zero Trust Security, så erbjuder vi lösningar för att säkra upp er containerinfrastruktur ”

Johan Lundberg, Senior Solutions Architect, Cloud & DevOps

 

Accelerate at Iver presenterar vår tjänst fokuserad på att säkra och optimera containertjänster för orkestrering och applikationsleverans

Med Accelerate at Iver erbjuder vi er organisation erfarna, utbildade och certifierade experter för att säkerställa att de tjänster vi levererar är trovärdiga och alltid i takt med den aktuella utvecklingen av containertekniker.  

Vår tjänst ser till att din containerteknik är skyddad mot de komplexiteter och säkerhetsutmaningar som finns i dagens snabbt utvecklande tekniska landskap och samtidigt följer nödvändiga regelverk.  

Vi använder moderna teknologier samtidigt som vi utökar väl definierade begrepp, såsom sårbarhetsskanning, för att passa in i en containeriserad miljö. 

Du undrar förmodligen, hur implementerar jag god säkerhetspraxis i min containermiljö?

Vår tjänst levereras i flera steg, där varje steg anpassas efter dina affärsbehov för att säkerställa att du får ut mesta möjliga av din investering i containerteknik. 
Baserat på verklig erfarenhet har vi utvecklat en metod som definierar fokusområden och de vanligaste utmaningarna, samt hur man bäst hanterar dem beroende på affärsbehov. 

Vi har starka partnerskap med ledande företag inom container-teknologiområdet, såsom HashiCorp, Red Hat, Sonatype och SUSE som levererar moderna och effektiva lösningar enligt industristandarder för containerteknik.  

Ett exempel är NeuVector från SUSE som erbjuder en plattformsagnostisk lösning för skanning av containrar som skyddar dina containerbaserade applikationer från byggstadiet till implementation och även medan applikationer körs genom skanning efter sårbarheter. 

Exempel på områden vi kan hjälpa er med:

Exempel på områden vi kan hjälpa er med:

Säkerhetsgenomgång 

navigate_next

Utav nuvarande miljö eller analys och framtagande utav krav och riktlinjer till en ny miljö 

Hantering utav access och privilegier 

navigate_next

Baserat på era unika krav så designar vi och levererar en anpassad strategi och implementation utav access och privilegier för containerplattformar. Likväl för utvecklare som IT-administratörer. 

Säkerhetshärdning  

navigate_next

Ser till att alla komponenter i kedjan utav eran containerplattform är säkrad enligt industristandarder och på så sätt inte introducerar några oönskade sårbarheter.

Containernätverk 

navigate_next

Segmentering utav containernätverk för optimal nätverkssäkerhet med service-mesh teknologi medans utvecklares frihet och effektivitet inte påverkas.

Lösningsarkitektur 

navigate_next

En design som kommer uppfylla dem krav erat företag eller organisation ställs inför såsom IT-strategier eller regulatoriska krav.