Nya lokaler för cirkulär hantering av hårdvara

4 september 2023 / Nyhet

I Rotebro finns Ivers nya lokaler för cirkulär hantering av hårdvara. Här erbjuder vi tillsammans med våra partners en komplett livscykelhantering för klienter och mobila enheter, inklusive order och logistik, finansiering, asset management samt miljövänligt och säkert återtag av IT-utrustning. I den här artikeln kan du läsa mer om Ivers långsiktiga plan med detta arbete.

Ivers lokaler i Rotebro utgör ett recycling-, logistik- och konfigurationscenter för IT-hårdvara på totalt 1800 m2. Här kan vi tillsammans med våra partners erbjuda en komplett livscykelhantering för klienter och mobila enheter.

 

Hur arbetar Iver för att skapa en mer hållbar hantering av hårdvaruprodukter?

Amanda Sangemark, hållbarhetsspecialist på Iver, berättar;

– Att förlänga och multiplicera IT-utrustningens livscykel är det mest självklara sättet att minska de klimatrelaterade utsläpp som användandet av den medför. Varje år mäter och följer vi upp hur bra vi kan bli på cirkulär hantering av hårdvaruprodukterna. Vår ambition för kommande år är att kunna förse våra kunder med faktisk klimatdata om just deras hårdvara för att aktivt hjälpa dem till klimatsmarta produktval. På så sätt är vi sparsamma med jordens resurser och råvaror och bidrar till minskade utsläpp.

 

Vad gör Iver i Rotebro?

Malin Hammarström, ansvarig för Ivers koncerngemensamma hårdvaruaffär, förklarar;

– Eftersom efterfrågan på cirkulär IT glädjande nog ökar har vi konsoliderat och skalat upp vår verksamhet i nya lokaler. I våra nya lokaler banar vi väg för en mer hållbar IT-användning för att kunna möta de utmaningar som IT-branschen och våra kunder står inför. Utgångspunkten i vår livscykelhantering av IT-utrustning finns i vårt erbjudande inom tjänsteområdet ”Digital Workplace”. Lokalerna i Rotebro kommer att bli hela Ivers nav för cirkulär hantering av den IT-hårdvara som genereras både i Ivers egen verksamhet och i våra kundleveranser. Vår cirkulära modell för återbruk och återvinning syftar till att produkterna i första hand raderas, renoveras, repareras och uppgraderas för att så långt det är möjligt förlänga livslängd och återbruka, och när det inte längre är möjligt, materialåtervinna.

 

Ivers mål framåt är att erbjuda en hundraprocentig cirkulär hantering av IT-hårdvara, hur kan Iver hjälpa sina kunder att maximera sina investeringar och samtidigt stärka deras hållbarhetsarbete?

Henrik Olsson, ansvarig för Ivers finansiering av hårdvara, berättar;

– Cirkulära lösningar som en del i en enhetlig leverans är ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ till att köpa nytt. Genom att förlänga livslängden på produkterna kan vi erbjuda bättre tillgång till modern kvalitetsutrustning till ett lägre pris och med ett betydligt mindre klimatavtryck. Man kan också med fördel välja att hyra i stället för att köpa. Då fördelas kostnaderna över hyresperioden och utrustningen behålls bara så länge som den faktiskt nyttjas. Det medför att vi bättre kan tillvarata på utrustningens restvärde och säkerställa att den får nytt liv hos en annan användare.

Taggar: Sustainability