Utvecklingssamarbete gav bärgningsbranschen ett gemensamt verksamhetssystem

Kund: Bärgningslogistik

Bärgningslogistik tog hjälp av Iver för att bygga det första verksamhetssystemet på marknaden för oberoende bärgare. Resultatet blev BravoX2 – ett verksamhetssystem som möjliggjort en snabb och effektiv digitalisering.

Det svenska företaget Bärgningslogistik stod inför utmaningen att bygga ett system som på ett enkelt sätt skulle koppla ihop alla de oberoende bärgare som jobbar på uppdrag åt de större aktörerna inom bärgningsbranschen. För att utveckla produkten tog man kontakt med Accelerate at Iver. Resultatet blev BravoX2 – ett verksamhetssystem som stöder samarbetet mellan oberoende bärgare genom att möjliggöra delad ärendehantering, dirigering, betalning och fakturering. 

Behov:

Inom bärgningsbranschen finns det utöver de stora aktörerna som Assistanskåren och SOS, oberoende bärgare som arbetar på uppdrag åt de större aktörerna. Dessa bärgare har ett behov av att kunna skicka ärenden mellan sig, dirigera fordon, dela på fakturering och att överföra orderdata till gemensamt ekonomisystem. För detta har det länge saknats en gemensam plattform, något som Bärgningslogistik ville ändra på. För att gå från idé till en faktisk produkt ingick man ett samarbete med Accelerate at Iver. 

Lösning: 

Accelerate at Iver har utvecklat molntjänsten BravoX2, ett system för ärendehantering, dirigering samt betalning och fakturering av bärgnings- och transportärenden. Systemet tar in förfrågningar om bärgningstransporter och möjliggör att på ett smidigt sätt dirigera oberoende bärgare. BravoX2 har inbyggda funktioner så som kartfunktionalitet för att se var fordon befinner sig och information om närmsta verkstadsplats för att åtgärda fordonet baserat på avtal. Man har dessutom integrationer för olika typer av betalningsmetoder, samt ekonomisystemet Fortnox.  

”BravoX2 är idag en levande produkt som utvecklas parallellt med att systemet är i drift. Vi arbetar tillsammans med Accelerate at Iver i DevOps där vi har täta projekt- och uppföljningsmöten mellan oss som beställare, och direkt med utvecklare på Iver”.

Marcus Gustavsson VD på Bärgningslogistik Sverige AB.  

Resultat: 

Bärgningslogistik har med BravoX2 som första fristående leverantör av IT-system för bärgningsbranschen kunnat möjliggöra en snabb och effektiv digitalisering. Produkten är en pusselbit som tillsammans med ett effektivt ekonomisystem kortar ner den administrativa hanteringstiden för vart ärende. 
 
”Den övergripande effekten, både på kort och lång sikt, är att användare (vår slutkund) av systemet får en mer effektiv kontroll över uppdrag, uppföljning och fakturering. Samt ett markant minskat administrativt arbete.” Marcus Gustavsson, VD på Bärgningslogistik Sverige AB.   

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.