20-årigt partnerskap som växer och frodas

Kund: Blomsterlandet

Blomsterlandet och Iver har i över två decennier tillsammans utvecklat sina verksamheter och haft ömsesidig nytta av varandra. Med sin djupgående kundkännedom upplevs Iver vara en del av Blomsterlandet.

Blomsterlandet har 61 butiker runt om i Sverige som sträcker sig från syd till norr där det senaste tillskottet precis öppnade i Örnsköldsvik. Blomsterlandet omsätter 1,6 miljarder och har ca 1500 medarbetare varav ca 120 personer arbetar på huvudkontoret i Göteborg. 

Utmaningen 

År 1997 fick Blomsterlandet hjälp av Iver med ett tillägg i Word. Där startade samarbetet som i över 20 år har utvecklats, samtidigt som tillväxten ökat kraftigt för båda bolagen. 1997 hade Iver inte det breda tjänsteutbud som finns idag. Då skapades lösningar längs vägen utifrån Blomsterlandets behov och idag är dessa lösningar inarbetade tjänster i Ivers standardutbud. Blomsterlandet står inför samma utmaningar som hela retailbranschen och är en bidragande faktor till Ivers framtagna retailkoncept och stora kunskap inom området.  

Vi har lärt känna varandra väl vilket gör att vi upplever ett stort och personligt engagemang i vår leverans och det finns stor förståelse för vår verksamhet.

Lösningen 

Tillsammans med Blomsterlandet har Iver tagit fram ett koncept som används när en ny Blomsterlandetbutik ska öppnas. När det är dags så slår IT-chefen en signal till Iver och det blir enkelt för deras IT-avdelning att etablera en ny eller flytta en befintlig butik. Blomsterlandets högsäsong är mellan vecka 12-24 och då skruvas kapaciteten upp på servrarna, supporten skärper sin beredskap och prioriterar ärendena extra högt.  

Det som möjliggjort vår gemensamma framgång är vårt partnerskap. Vi ser inte Iver som en leverantör utan som en partner och del av vår IT-verksamhet. En av nyckelfaktorerna är att Iver är kundnära och lyhörda. De känner vårt företag väl och när det uppstår nya behov hos oss presenterar de alltid lösningarna som passar oss bäst och som har säkerställt att vi är där vi är idag, säger Marcus Paulsson, IT-chef på Blomsterlandet.  

Tjänster 

Många av teknikerna som arbetar med Blomsterlandet är ute och besöker butikerna vilket ökar förståelsen för kundens vardag och deras utmaningar. Genom ett mycket nära samarbete har Blomsterlandet och Iver tillsammans utvecklat sina verksamheter.   

En annan nyckelfaktor i vårt partnerskap är att vi arbetar med att tajt team hos Iver. Vi har lärt känna varandra väl vilket gör att vi upplever ett stort och personligt engagemang i vår leverans och det finns stor förståelse för vår verksamhet. Det är viktigt att vår personal har förtroende för både Iver och oss på IT-avdelningen, effekten bli att de känner sig trygga och kan fokusera på att hjälpa kunderna och bibehålla en hög effektivitet i butikerna, säger Marcus. 

Läs mer om Blomsterlandet här

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.