Våra partners

Genom ett strategiskt samarbete med våra partners kan vi erbjuda moln- och driftslösningar som täcker organisationers fulla behov. Tillsammans möjliggör vi våra kunders innovation – idag och imorgon.

HashiCorp

Tillsammans med HashiCorp erbjuder vi bland annat Zero Trust Security - effektiv säkerhet i modern infrastruktur och automatiseringslösningar.

GitLab

Tillsammans med GitLab erbjuder vi nu ytterligare lösningar för en kombinerad DevOps plattform för att utveckla, säkra och driva din IT.

Sonatype

Tillsammans med Sonatype hjälper Accelerate at Iver er att snabbare leverera applikationer med högre säkerhet och kvalitet.

Styra

Tillsammans med Styra erbjuder vi ett kraftfullt verktyg för att hantera policies och auktorisering i molninfrastrukturer.

SUSE

Tillsammans med SUSE erbjuder vi produkter och tjänster ifrån en av de mest etablerade leverantörerna när det kommer till Linux och molntjänster.

Trend Micro

Tillsammans med Trend Micro erbjuder vi helhetslösningar inom IT-säkerhet och innovativa lösningar för säkerhet i molnet.