Strategi och agil verksamhetsutveckling

Säkerställ att IT stöttar verksamheten

Många verksamheter upplever idag ett behov av att förändra sin leveransorganisation och anamma agila principer för att på ett bättre sätt kunna leverera innovativa digitala lösningar tvärfunktionellt – över verksamhetens olika affärsområden och IT-landskap.

Vanliga utmaningar kopplade till leveransstrukturen för molntjänster innefattar bland annat:

 • Långsamhet, eller brist på möjlighet att skapa och testa prototyper av digitala tjänster.
 • Organisationen är för silo- och kontrollbaserad för att kunna främja ständig förbättring och affärsinnovation.
 • Time-to-market är för lång.
 • Kostnaderna för utveckling, testning och innovation är för höga.

För att få bukt med problemen krävs en transformering som innebär såväl nya sätt att strukturera organisationen, som nya arbetssätt, -processer och -metoder.

Genom ett nära samarbete med såväl ledning som medarbetare guidar våra experter dig i denna transformationsresa och vägleder dig steg för steg i byggandet av en IT-organisation som stöttar affärsmålen. Tillsammans med ditt team skapar vi en strategi, och bistår dig i arbetet med att bygga en ny, agil digital leveranskultur för molntjänster.

Kompetenser och tjänster

 • Digital transformation strategy

  Vi hjälper dig definiera strategi och skapa utrymme för agila processer i din verksamhet för att säkerställa effektiva transformationer. Med våra ramverk, insikter och erfarenhetsbaserade råd etablerar vi rätt kultur, struktur, miljö och förmågor för att din organisation ska nå sin fulla potential.

 • Enterprise Business Agility

  Med Enterprise Business Agility gör vi det möjligt för din organisation att möta snabba förändringar. Tillsammans etablerar vi nya ledningsmodeller och organisationsmodeller som ökar innovation och organisationens förmåga att lösa komplexa frågor relaterade till hållbarhet och digital transformation.

 • Enterprise Architecture

  Vi hjälper dig etablera en koppling mellan affärsstrategier och IT-utvecklingsinitiativ genom identifiering och design av strategiska förmågor med hjälp av Capability Based Planning. Detta för att säkerställa att arkitekturen inte behandlas i fragment utan förståelse för en större helhet.

 • Cloud Community of Excellence (CCoE)

  Tillsammans med ditt team hjälper vi dig bygga en ny, flexibel digital leveranskultur för molntjänster baserad på DevOps fem principer och organisationsmodellen Microsoft Cloud Center of Excellence.

Huvudsakliga fördelar

 • Säkrad kunskapsöverföring

  Genom att arbeta sida vid sida med ditt team säkerställer vi kunskapsöverföring och att kulturomvandlingen blir permanent.

 • Högre leveranshastighet

  Högre grad av leveranshastighet (TTM) av digitala molnleveranser till verksamheten.

 • Högre kvalitet

  Säkerställd kvalitet i såväl tjänsteproduktion som molnleveranser.

 • Större flexibilitet

  En molnplattform som kan skalas, förändras och vidareutvecklas i takt med utvecklingen av verksamheten och samhället i stort.