Digital innovation och att skapa utrymme för kontinuerlig förändring

10 oktober 2022 / Artikel

Under digitaliseringens framfart har vi sett flera exempel på hur företag som innoverar med hjälp av tillgänglig teknik förändrat såväl affärsmodeller som hela marknader. Men vad kännetecknar egentligen en företagskultur som möjliggör innovation, och hur främjar man innovation i sin verksamhet?

Spotify, Voi, Uber… exemplen är många när det kommer till företag som helt eller delvis förändrat såväl affärsmodeller som hela marknader genom sitt sätt att innovera. Dessa företag ändrar således förutsättningarna för hela branscher, och de verksamheter som inte hänger med i denna förändring får tids nog se sig omsprungna av konkurrenter. Men hur lyckas man? I den här artikeln delar Fredrik Hoem Grelland, innovationsrådgivare inom Iver Group, med sig av insikter och erfarenheter från sitt dagliga arbete med att hjälpa verksamheter skapa förutsättningar för innovation i sina verksamheter.

 

Digital innovation – vad är det egentligen?

– Innovation, som jag ser det, handlar om att ta tillvara på de möjligheter du ser och att skapa utrymme i dina lösningar för att kontinuerligt kunna ta tillvara på fler möjligheter. Innovationsarbete handlar om att skapa en kultur där det hela tiden finns en strävan efter vidareutveckling och kontinuerlig förbättring. Lyckas man med detta blir verksamheten agil och följsam och kan framgångsrikt möta alla möjliga typer av utmaningar och möjligheter, säger Fredrik Hoem Grelland.

Innovation handlar om att ta vara på de möjligheter du ser och att skapa utrymme i dina lösningar för att kontinuerligt kunna ta vara på fler möjligheter.

Utmaningen för de flesta organisationer, menar Fredrik, ligger i att våga se på sig själva med ifrågasättande ögon. Detta eftersom det är först när man vågar vara självkritisk som man kan skapa utrymme för nya initiativ och att uppmärksamma och tillvarata nya möjligheter när de visar sig.

– I alla organisationer finns det osynliga ”sanningar” som satt sig. ”Såhär är det” eller ”Såhär har vi alltid jobbat”. Vill man bygga en innovativ företagskultur handlar det om att lösa upp dessa för att på så sätt skapa utrymme att tänka nytt.

 

Data som motor för innovation

En förutsättning för innovation, menar Fredrik är förmågan att hela tiden experimentera med såväl nya teknologier som med olika lösningar. I en innovativ företagskultur utförs hela tiden experiment, helst i liten skala – som kan ge insikter och lärdomar som sedan går att skala upp och sprida i organisationen. De organisationer som vill bli mer innovativa behöver helt enkelt bli bättre på att ta vara på de insikter data kan ge. Bland annat behövs en ny syn på data, menar Fredrik;

– Jag tror att vi behöver omforma idén om att data är något man arbetar med i datalager. Istället måste din data tillbaka in i verksamheten. Både när du driver din egen utveckling eller när du köper in system måste du ha i åtanke hur insikterna från din data kan strömma tillbaka in i verksamheten. Att hela tiden ställa sig frågor som; Hur kan vi använda vår data för att nå nya insikter och hur kan vi jobba med detta på nya sätt?

Han fortsätter:

– Med den stora mängden data som företag har, finns idag alla möjligheter att innovera. Tillgång till molnlösningar och en modern teknikstack finns redan, de bitarna är redan på plats. Nu handlar det om att börja arbeta med data på rätt sätt.

Tillgång till molnlösningar och modern teknik finns redan. Nu handlar det om att börja jobba med data på rätt sätt.

 

Att skapa utrymme för kontinuerlig förändring

Så hur skapar man förutsättningar för innovation i sin verksamhet? Allting börjar med dina medarbetare. Dessutom behövs ofta ett samspel mellan det du vet om ditt företag och er position, och de kopplingar en konsult kan hjälpa dig göra utanför ditt kompetensområde, menar Fredrik;

– Låt säga att du har en del av en IT-avdelning som jobbar med en databas eller ett datalager som de kan väldigt bra. Och så kommer det in nya ledare som tycker att teknologin och arbetssätten är föråldrade och man upplever dessa personer som bakåtsträvande, dessa medarbetare innoverar inte. Problemet är då ofta att dessa duktiga människor inte fått möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten de jobbar för kontinuerligt, utan först fått blickarna på sig när det har gått alldeles för lång tid och den teknologi de arbetar med blivit utdaterad. Innovation sker när dessa personer kontinuerligt får möjlighet att utveckla sig själva och där man hela tiden testar nytt – inte bara när något gått fel eller när lång tid passerat. En bristfällig satsning på kompetensutveckling av sina duktiga medarbetare är en gemensam nämnare hos de företag som inte lyckas med innovation.

Han utvecklar;

– När det kommer till kritan är ett företag bara ett antal människor som samlats för att uträtta något tillsammans. För att lyckas innovera handlar det om att ta hand om dessa människor och deras kompetenser. Personer som gillar förändring och som motiveras av att ständigt kunna optimera och förbättra behövs för att kunna driva innovation i en verksamhet. Denna typ av person söker sig till miljöer där innovation sker, där de kan utveckla sig själva och inspireras av dem de har runt sig. För skapandet av en företagskultur som möjliggör innovation är dessa personer ovärderliga, så ditt mål bör vara att få dessa människor att trivas i din verksamhet. Utan dessa personlighetstyper lyckas man inte med innovation – då får man istället förlita sig på inhyrda konsulter och den innovation som bygger på inhyrd kompetens blir inte varaktig.

 

Innovationsprojekt dömda att misslyckas – använd konsulter på rätt sätt

Att starta så kallade ”innovationsprojekt” där man tar in konsulter med förväntningen att de ska lösa verksamhetskritiska behov och där man vill se en snabb effekt fungerar inte, säger Fredrik. Innovation kan inte drivas i projektform;

– Projekt är en aktivitet som ska bli klar, där start, budget och mål finns definierade. Men vad gäller innovation finns inget slut eftersom det handlar om att befinna sig i ständig förändring. Ett innovationsprojekt har därför fel förutsättningar från början. Fågor som ”när är det färdigt” eller ”när kan det rullas ut” är inte relevanta när det kommer till innovation.

Han utvecklar;

– Ett innovationsarbete som görs på rätt sätt kommer man inte se effekt av direkt. Detta är en utmaning för många företag som inte har innovation i sitt DNA eftersom det blir svårt att motivera att göra investeringar när man inte vet när man kommer att se effekterna av insatsen. Men för att skapa en kultur där innovation kan ske behöver man börja med ett grundjobb där man kartlägger sina duktiga medarbetares kompetenser och ser till att lyfta rätt människor och deras arbete så att det hamnar på agendan. Sen handlar det om att skapa processer och arbetssätt som ger utrymme för initiativ och kontinuerliga tester och experiment. Detta grundarbete, dvs att skapa innovationsrum – kan inhyrda konsulter användas till.

Tre tips till företag som vill lyckas med digital innovation:

  1. Ta vara på dina anställda och deras kompetens – det är från dem idéerna kommer att komma.
  2. Använd konsulter klokt och på rätt ställe. Det finns saker du inte ska använda konsulter till – att driva innovation är en sådan. Men använd gärna konsulter för att ge energi och skapa innovationsrum.
  3. Om det ständigt går bra kan det finnas anledning för oro – troligtvis betyder det att ni bara tar de vägar där det inte finns någon risk att misslyckas. Det är ofta mer intressant att titta på hur många fel ni gjorde under en viss period. Det ger en indikation på hur innovativa ni är. I iterativ och agil utveckling bör man hellre rapportera på de saker man testat men som inte fungerade. Dvs – hur många experiment har vi lyckats genomföra? Detta är en viktigare indikator för en verksamhet som vill innovera.

 

Vill du ha hjälp med innovationsarbetet? Inom Accelerate at Iver har vi konsulter med spjutspetskompetens inom innovation som kan hjälpa till med allt från rådgivning, utbildning och implementering av verktyg och tekniker.

Läs mer om Accelerate at Iver.

Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.