Journey to agile – gå från traditionella arbetsmetoder till agila principer

29 juni 2023 / Artikel

Journey to Agile är vår definition av, och vårt koncept för, den transformationsresa som många organisationer ger sig in på för att etablera DevOps och arbeta enligt agila principer.

Denna transformation drivs av behovet att snabbare och med högre säkerhet och kvalitet kunna utveckla och leverera applikationer till sin verksamhet. En av de viktigaste aspekterna kopplat till detta är att det inte bara handlar om ett eller en serie av teknikprojekt. Det handlar lika mycket om att etablera nya arbetssätt samt anpassa och utveckla verksamhetsprocesser. I den här artikeln går vi igenom grunderna i konceptet och vad denna transformation innebär för en organisation.

När man pratar om journey to agile är det lätt att det blir ett överfokus på tekniska komponenter som Kubernetes och containers, men transformationsresan handlar om mycket mer än så. Jonas Thorsell, försäljningschef på Accelerate at Iver, hjälper i sin roll företag med denna transformation och han menar att vikten av helhetsperspektivet måste betonas.

– Det övergripande syftet med transformationen är att leverera applikationer på ett bättre sätt än tidigare – dvs snabbare, säkrare, mer flexibelt och med högre säkerhet. Detta för att i slutändan kunna leverera högre värde till kunder och öka sin konkurrenskraft. För att kunna göra det krävs ett helhetsgrepp där man tittar på allt ifrån teknik, processer och organisation, säger Jonas Thorsell.

 

 

– Vi arbetar idag i många kundprojekt just med denna resa, både i mindre åtaganden där vi bidrar med specifik kompetens i kundens projekt och i stora åtaganden där vi i form av teamleveranser ansvarar för en stor del av arbetet med att bygga den nya tekniska plattform kunden behöver.

Jonas Thorsell berättar att många organisationer han träffar på haft som målsättning att etablera en kubernetesbaserad containerplattform, och därmed fokuserat på de tekniska lösningar som behövts för att uppnå målet. Men dessa projekt landar ofta inte som man tänkt sig. Han utvecklar;

– Dessa organisationer inser efter ett tag att resan blev onödigt komplicerad och i många fall väldigt kostsam – utan att man uppnått några egentliga verksamhetsvinster. Med fokus på enskilda tekniska komponenter i stället för det övergripande målet att förbättra sin applikationsleverans finns en stor risk att man inte får ut något verksamhetsvärde av sin investering.

 

7 aspekter av journey to agile (och hur de påverkar en organisation i transformation)

 

1. Kultur och samarbete

Journey to agile innebär att skapa en kultur av samarbete, tillit och öppen kommunikation mellan utveckling, drift och andra intressenter inom organisationen. För att göra detta behövs ofta en organisationell förändring. Man behöver bryta ner silos och främja ett samarbetsorienterat arbetssätt, där alla delar av organisationen arbetar tillsammans mot gemensamma mål.

2. Automatisering

Att automatisera processer och uppgifter för att effektivisera utveckling och drift är en annan viktig del. Detta inkluderar automatiserad utveckling, testning, distribution och övervakning av mjukvara. Infrastruktur som kod (IaC) är också en central del i att nå framgång. IaC ökar abstraktionsgraden i ens infrastruktur men man uppnår en mycket högre grad av kontroll samt ökar säkerheten och kvaliteten i sin drift. Framförallt skapar man förutsättningar för andra funktioner och komponenter att fungera optimalt.

3. Kontinuerlig integration och leverans (CI/CD)

En annan förändring är att man vill främja användningen av CI/CD-pipelines för att möjliggöra kontinuerlig integration och leverans av mjukvara. Detta då det innebär att kodändringar i utvecklingsstadiet kan integreras, testas och distribueras till produktionen snabbt och regelbundet (något som resulterar i snabbare utvecklingscykler och möjlighet att snabbt leverera ny funktionalitet). Här är också self service ett centralt koncept, utvecklare ska snabbt (och inom policy) få tillgång till de resurser de behöver för att utföra sitt arbete.

4. Containerinfrastruktur

För att effektivt kunna utveckla och köra sina microservices-baserade applikationer krävs det att man har någon form av containrar att köra dem i. I det här skedet introduceras man också för cattle vs. pets-tänket där man börjar tänka kring sin infrastruktur på ett nytt sätt. Fördelarna med en containermiljö är många, men fällorna är också många.

5. Säkerhet (cloud native)

Modern infrastruktur i kombination med agil utveckling innebär att man ställs inför helt nya utmaningar vad gäller säkerhet. Framför allt när man introducerar hybrid- och multicloud. Man kan inte längre förlita sig enbart på traditionell perimetersäkerhet. Nya användarmönster och nya attackytor gör att man behöver börja titta på policystyrd och identitetsbaserad säkerhet. Dynamiska hemligheter blir viktiga i syfte att begränsa externa och interna hot. Zero Trust Security är ett centralt begrepp i sammanhanget som utgår ifrån att man per default inte litar på någon eller något. Autentisering och auktorisering blir identitetsbaserad vilket gör att man vet att det är rätt person som har access till rätt saker, tack vare detta så får man också större kontroll över sina applikationer och data.

 

6. Övervakning och incidenthantering

Genom att etablera en kontinuerlig övervakning av system och applikationer kan man identifiera och åtgärda eventuella driftsproblem eller fel snabbt. Med en proaktiv incidenthantering kan teamet snabbt svara på problem och minimera avbrott i systemets tillgänglighet.

7. Kvalitet, feedback och kontinuerlig förbättring

Genom att integrera tester och kvalitetssäkring tidigt i utvecklingsprocessen kan fel upptäckas och åtgärdas tidigt. Ständig feedback från användare och kunder hjälper till att förbättra system och applikationer. På så sätt säkerställer man att utvecklad funktionalitet möter faktiska behov och förväntningar. Genom att anamma agila principer kan man regelbundet utvärdera och anpassa processer, verktyg och arbetssätt så att organisationen kan optimera och effektivisera sin utvecklings- och driftverksamhet över tid.

 

Vill du ha experthjälp med din transformationsresa? Inom Accelerate at Iver har vi konsulter med rätt spjutspetskompetens för att täcka alla behov organisationer har för att kunna genomföra en lyckad agil resa. Genom teknikkunnande och erfarenhet ifrån många liknande projekt hjälper vi din organisation utveckla och etablera agila arbetssätt och optimera verksamhetsprocesser. Läs mer om Accelerate at Iver eller ta kontakt via formuläret nedan.

Taggar: Transformation Accelerate at Iver
Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.