Accelerate at Iver partner

Med HashiCorp Zero Trust Security och automatisering av infrastruktur ökar vi värdet i vårt erbjudande.

Accelerate at Iver är partner till Hashicorp, företaget bakom Terraform, Vault, Consul, Nomad och Boundary – samtliga väl etablerade verktyg. Med Hashicorp som partner erbjuder vi ytterligare lösningar för en komplett modern infrastruktur. 

Oavsett om du har molnet i en egen datahall eller hos någon av de stora publika molnen, så har komplexiteten ökat i omfattning de senaste åren. Därmed har också svårigheterna att övervaka alla processer och hantera förändringar ökat. Säkerhet är viktigare än någonsin och då krävs det lösningar som inte bara gör jobbet utan också ser till att man kan efterleva interna och externa regelverk. 

Med den pågående transformeringen till molnet har förutsättningarna för hur man bäst bygger säkerhet för applikationer och sin infrastruktur ändrats. Som ett led i detta har säkerhet i molnet inneburit att vi gått ifrån att bygga statisk perimetersäkerhet till att istället fokusera på identitetsbaserad dynamisk säkerhet. Detta koncept kallas Zero Trust och är centralt för en effektiv säkerhet i modern infrastruktur. 

Terraform är idag mer eller mindre en standard när det gäller Infrastructure as Code. De flesta av våra konsulter använder Terraform i stort sett dagligen hos våra kunder. Med Terraform Enterprise och Hashicorps övriga erbjudande Vault, Consul och Nomad så erbjuder vi en plattform för de som vill ta nästa steg i att bygga en säker och automatiserad modern infrastruktur. 

Jonas Thorsell, Försäljningschef på Accelerate at Iver 

 
Accelerate at Iver återförsäljer HashiCorps lösningar. Vi har genomfört och genomför löpande ett flertal projekt hos våra kunder i Sverige. Projekten omfattar implementation och uppsättning av produkt från HashiCorp, men inkluderar också arkitektur och integration samt ofta workshoppar om förändrade arbetssätt och styrning.

Med ett kvalificerat utbud av lösningar som också erbjuder färdiga integrationer mot flera av våra övriga partnerlösningar från Red Hat, GitLab och SUSE så kan vi möta verkliga behov med kompletta lösningar. 

 

Var ska du börja med HashiCorp-suiten?

 

Hör gärna av er till oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa er realisera en säker och automatiserad infrastruktur.

Accelerate at Iver arbetar med produkterna:

 • Terraform

  HashiCorp Terraform är ett verktyg för att säkert och effektivt bygga, förändra och versionshantera infrastruktur.

 • Vault

  Vault låter dig säkra, lagra och styra åtkomst till tokens, lösenord, certifikat, krypteringsnycklar och annan känslig data med ett UI, CLI eller HTTP API.

 • Consul

  Consul är en service mesh-lösning som ger en komplett kontrollvy med funktioner för service discovery, konfigurering och segmenteringsfunktionalitet.

 • Boundary

  Boundary tillhandahåller enkel, säker fjärråtkomst till säkra dynamiska värdar utan att behöva autentiseringsuppgifter, IP eller genom att nätet blir exponerat. Traditionella lösningar som skapar risker, såsom SSH nycklar, VPN inloggningar o dyl är inte nödvändiga.

Image Alt Text

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Thorsell
+46 760 246686

Image Alt Text

Vill du lära dig mer om HashiCorp?

Läs mer om HashiCorps erbjudande på deras hemsida.