Accelerate at Iver partner

Med Sonatype Nexus hjälper vi våra kunder att få koll på hela sin software supply chain så de kan utveckla applikationer både snabbare och säkrare.

Accelerate at Ivers partner Sonatype med sin plattform Nexus är en av de ledande leverantörerna av DevOps-baserade verktyg. Sonatype Nexus används idag av över 150 000 organisationer.

Inom modern applikationsutveckling idag så hämtar utvecklare ofta kod från olika källor på internet. Detta hjälper till att effektivisera utvecklingsprocessen och gör att man spar tid samtidigt som man kan öka kvaliteten. Dock innebär det ökade risker. OSS bibliotek och olika OSS-ekosystem är mycket populära och har blivit centrala för utvecklare, det betyder också att de har blivit tacksamma mål för olika typer av attacker.

För att råda bot på detta så behöver man ha kontroll, inte bara på sin CI/CD-pipeline, utan över hela sin software supply chain. Sonatype har med sin plattform Nexus tagit ett helhetsgrepp på denna utmaning och levererar idag, vad vi anser, den mest kompletta plattformen för detta.

 

Vad är Nexus?

Nexus är en plattform som hanterar hela din software supply chain. Firewall hindrar skadliga komponenter att ta sig in i din supply chain, Repository hanterar dina binärer och artefakter och Lifecycle ger dig kontroll över hela livscykeln bl.a. genom att bygga en komplett inventarielista, SBOM, som ger dig full kontroll över all kod och alla beroenden. Och mycket mer.

 

Våra tjänster

Våra konsulter har med många års erfarenhet från utveckling samt uppsättning och optimering av pipelines, djup insikt i utmaningarna med moderna utvecklingskedjor. Alla utvecklingsteam har unika utmaningar, men lika ofta är de också ganska lika och grundar sig på frågor kring säkerhet och krav på snabb leverans. Vi hjälper er att analysera just hur er utvecklingsprocess ser ut och kan därifrån rekommendera lämpliga lösningar för att optimera och säkra er applikationsleverans.

 

Nexus platform overview

Image Alt Text

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Thorsell
+46 760 246686

Image Alt Text

Vill du lära dig mer om Sonatype?

Läs mer om Sonatypes erbjudande på deras hemsida.