Vad är ISMS och varför behöver din organisation ett ledningssystem för informationssäkerhet?

28 februari 2024 / Artikel

Cyberhoten mot organisationer ökar ständigt och brott som äventyrar informationssäkerheten blir alltmer vanligt förekommande. Värdefull information och företagsdata löper en reell risk att komma på avvägar och alla organisationer riskerar att utsättas för dataattacker.

Skydda din organisations data med ett ledningssystem för informationssäkerhet. 

Ett ledningssystem för informationssäkerhet, även kallat ISMS (Information Security Management System), är en strukturerad metod för att hantera informationssäkerheten på ett holistiskt sätt. Det består av en uppsättning policyer, förfaranden och tekniker som är utformade för att minimera risken för angrepp. Med ett ledningssystem för informationssäkerhet underlättar du kontinuerlig övervakning och förbättring av organisationens informationssäkerhet. Detta säkerställer att säkerhetsnivån upprätthålls och förbättras i linje med föränderliga hot, tekniker och affärsbehov. 

Varför bör din organisation ha ett ledningssystem för informationssäkerhet? 

Alla organisationer, oavsett storlek och bransch, kan dra nytta av att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet.  

Fördelar med ett ledningssystem för informationssäkerhet 

 • Få en överblick över data och skydda känslig information 
  Ett ledningssystem för informationssäkerhet ger dig en överblick över dina affärsdata och skyddar informationen från obehörig åtkomst, skada eller förlust.  
 • Efterlevnad av regelverk 
  Ett ledningssystem för informationssäkerhet hjälper din organisation att uppfylla rättsliga skyldigheter genom att se till att ni följer relevanta lagar, förordningar och standarder för informationssäkerhet, t.ex. GDPR och ISO 27001. 
 • Minskade informationssäkerhetsrisker 
  Ett ledningssystem för informationssäkerhet identifierar, analyserar och hanterar informationssäkerhetsrisker. Genom att få en överblick över sårbarheter, och genomföra åtgärder för att reducera riskerna, kan du minska sannolikheten för dataintrång eller andra säkerhetsincidenter i din organisation. 
 • Förbättrad effektivitet och prestanda 
  Genom ett ledningssystem för informationssäkerhet kan du optimera processer och resurser som rör informationssäkerhet. Detta kan leda till ökad effektivitet och produktivitet samt kostnadsbesparingar. 
 • Ökat förtroende 
  Genom att implementera ett robust styrsystem visar ledningen att skydd av känslig information och att upprätthålla kontinuitet i verksamheten är av högsta prioritet. Detta bidrar till att skapa förtroende bland kunder, partners och andra intressenter som förlitar sig på organisationens tjänster. 

Ett ledningssystem för informationssäkerhet kan spela en avgörande roll i dagens digitala landskap.  

Är du osäker på om din organisation behöver ett ledningssystem, eller vill du veta om det ledningssystem för informationssäkerhet du har idag är tillräckligt bra? 

Gör vårt ISMS-test idag och få svar! 

Taggar: Cyber Security Strategi Accelerate at Iver