Tillgänglighet till affärskritisk information i realtid ställer höga krav på den bakomliggande IT-driftlösningen

Kund: Optidev

Optidev är en av de ledande aktörerna i Norden på att utveckla, leverera och implementera robusta mobilitetslösningar – såväl mjuk- som hårdvara – för spårbarhet, tillgänglighet och insamling av affärskritisk information i realtid.

Optidevs kunder finns inom en mängd olika branscher och områden – allt från transport, lager och logistik till retail, resor och sjukhus. Gemensamt för dem alla är dock att de önskar effektivisera sina verksamheter genom att man var och när som helst i realtid kan få tillgång till information.

Utmaningen

Optidev utvecklar plattformar och kundmiljöer och skapar rätt förutsättningar för sina kunder att hantera affärskritisk information och göra den tillgänglig i realtid. Lösningarna hanterar en mängd transaktioner genom hela värdekedjan och Optidev efterfrågande en IT-driftleverantör som kan leverera en omfattande drift för deras kunder med stort fokus på hög säkerhet, tillgänglighet och redundans.

Genom kundportalen hängde allt från offert till leverans ihop och gav oss en mycket professionell upplevelse.

Lösningen

Efter en noggrann urvalsprocess valdes Iver till att bli Optidevs nya IT-driftleverantör. Ivers stora kunskap inom nät och serverdrift var avgörande skäl bakom valet av leverantör.

Vi har gått igenom en lång urvalsprocess för att framtidssäkra vår drift av affärskritiska lösningar. Valet föll till slut på Iver där vi hittade alla de komponenter som krävs för att på ett säkert och effektivt sätt serva några av Sveriges största bolag med våra lösningar dygnet runt, året om. Ivers kundportal var också en viktig parameter i vårt beslut. förklarar David Landerborn, COO på Optidev.

Tjänster

Ivers leverans till Optidev baserar sig på ett antal standardtjänster som på ett stabilt och smidigt sätt anpassas efter Optidevs och deras kunders behov. Utöver hög säkerhet, tillgänglighet och redundans är har Iver tillsammans med Optidev haft ett stort fokus på att skapa en skalbar lösning för att möta föränderliga behov och som supporteras dygnet runt.

Genom kundportalen hängde allt från offert till leverans ihop och gav oss en mycket professionell upplevelse. Vi har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och har fått ombord ett antal stora kunder inom olika segment. Iver har den kunskap och den storlek och kompetens vi behöver för att vår verksamhet ska kunna utvecklas med stöd av rätt IT-infrastruktur, fortsätter David Landerborn, Optidev.

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.