Kompetens och förtroende avgjorde när Pema tog steget in i molnet

Kund: Pema

Pema moderniserade hela sin IT-miljö och gick från delat ansvar till helhetsansvar hos Iver. Idag ser man Iver som sin egen IT-avdelning.

Pema Sweden AB bedriver bemannings- och rekryteringsverksamhet via dotterbolaget Pema People AB inom främst verkstad, industri, lager & logistik, bygg & anläggning samt tjänstemän. Koncernen tillhandahåller även tjänster inom fastighetsservice, arenadrift och utemiljöer via dotterbolaget Pema Partner AB. 

 

Utmaningen 

Pema erbjuder nytänkande och flexibla bemanningslösningar som hjälper kunderna att öka sin konkurrenskraft. Det ställer krav på att själv utvecklas i takt med sina kunder för att alltid leverera bästa affärsnytta. För att kunna fokusera på kärnverksamheten behövde Pema köpa IT-tjänster istället för att hantera infrastruktur i egen regi. Samtidigt ville man överge den blandande IT-lösningen där vissa delar hanterades internt och andra av leverantörer. Hos Iver kunde man samla alla infrastrukturtjänster. 

 

Lösningen 

Bra support var mycket viktig. Magnus Sundberg, CIO Pema, berättar att de tidigt fick ett stort förtroende för personalen på Iver som tydligt lyckades förmedla att det finns både bred och djup teknisk kompetens inom organisationen. 

Implementeringen skedde stegvis och efter Pemas behov. Under drygt ett halvår flyttades tjänster över till Iver. Magnus berättar att flera slutanvändare hos Pema, som varit med om liknande byten tidigare, blev överraskade över hur smidigt implementeringen gick. 

En slutanvändare räknade med att inte kunna arbeta på två dagar när implementeringen ägde rum, men det tog ungefär en timme innan hon kunde arbeta som vanligt igen, berättar Magnus Sundberg. 

Fördelar 

För Pema fungerar Iver idag som en intern IT-avdelning. Magnus menar att samarbetet med kontaktpersonerna på Iver fungerar otroligt bra och berättar även att han löpande får återkoppling från slutanvändare som säger att de trivs med Iver som IT-leverantör. Vanligtvis brukar han bara få återkoppling när något inte fungerar. 

Iver tar stort ansvar för helheten och skyller aldrig på någon annan leverantör. Skulle det vara så att något inte fungerar tar Iver det på största allvar och gör ofta till och med mer än vad som förväntas. Vi uppskattar verkligen den bra, öppna och proaktiva dialogen vi har med våra kontaktpersoner. 

Tjänster 

Med hjälp av tjänster för hantering av klientdatorer och Ivers lösning med Active Directory som tjänst, integrerat med Office 365 har Iver hjälpt Pemas användare att få en mer standardiserad och kostnadseffektiv IT-miljö än tidigare. Alla Pemas kontor knyts ihop av nätverkstjänster, både trådbundet och trådlöst. Pemas servrar övervakas kontinuerligt och har hög tillgänglighet i Ivers datacenter, så att tekniken alltid fungerar oavsett var användaren befinner sig. Säkerhet och användarsupport är viktiga komponenter när lösningar flyttas till molnet. 

Kontakta våra experter

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa IT-lösningen för din verksamhet. Vi ger oss inte förrän du är mer än nöjd. Hör av dig, så lovar vi att svara bums.

Kontakt