Från nystartade till Europas största plaståtervinningsfabrik på två år – skalbar IT-leverans en möjliggörare

Kund: Svensk Plaståtervinning

Svensk Plaståtervinning erbjuder ett rikstäckande system för insamling och återvinning av plastförpackningar i Sverige för verksamheter med producentansvar. Svensk Plaståtervinning driver Europas största och effektivaste anläggning för återvinning av plastförpackningar i Motala med ett sextiotal anställda.

Med helt automatiserad teknik sorteras de olika plastsorterna med maximal precision och högsta kvalitet, vilket minskar svinnet och säkerställer att så mycket som möjligt kan användas till nya plastprodukter. Anläggningen har idag kapacitet att ta emot alla plastförpackningar från hushållen i hela Sverige.

För oss var starten av Ivers leverans avgörande. Den servicegrad och engagemang som Iver har visat har varit avgörande för att IT inte ska begränsa vår tillväxttakt.

Utmaningen

I början av 2018 planerades det för att bygga en platsåtervinningsfabrik i Motala, inkluderat allt från fabrikslokaler till kontor men man saknade den IT-kompetens som krävs för att driva och utveckla verksamheten.  Svensk Plaståtervinning behövde en modern helhetslösning för bolagets IT-infrastruktur som var flexibel och skalbar.

Lösningen

Ivers initiala leverans av nätverkstjänster har idag utvecklats till en helhetsleverans av IT-drift. Från början ansvarade Ivers projektledare, i tätt samarbete med Svensk Plaståtervinning, att skapa rätt bas för den skalbara IT-infrastrukturen. Under en hög tillväxttakt, där behoven förändrats snabbt, har Iver kunnat addera fler tjänster för att möta de nya behoven.

Tjänster

Iver levererar idag hela IT-infrastrukturen, inkluderat allt från nätverk, anslutningar, drift, datorer, programvaror, affärssystem och konferensrum. Många lösningar har också skräddarsytts för att passa fabrikens olika maskinnätverk och processflöden.

För oss var starten av Ivers leverans avgörande. Den servicegrad och engagemang som Iver har visat har varit avgörande för att IT inte ska begränsa vår tillväxttakt. Idag, när vi är mer av en normal driftkund med alla inkluderande komponenter, är det tydligt hur IT verkligen är en integrerad del i princip samtliga delar av verksamheten, säger Karin Petersson, Head of Operations.

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.