Accelerate at Iver utsedda till Sveriges vassaste HashiCorp-konsulter

19 juni 2023 / Nyhet

Som det första Sverigebaserade företaget har Ivers konsultorganisation Accelerate at Iver blivit utsedd till HashiCorp Specialized Partner. Med detta befäster vi vår position som en ledande leverantör av avancerade lösningar inom säkerhet och automatisering i cloud och hybrid cloud-miljöer.

Accelerate at Iver är Ivers nordiska konsultorganisation bestående av över 300 experter i Sverige och Norge. Organisationen har ett omfattande utbud av tjänster för att adressera marknadens höga krav på DevOps-transformering och utveckling av dynamisk infrastruktur för hybrid- och multicloud-miljöer. Med erbjudanden inom bland annat molntransformering, AI/ML samt datahantering, molnintegration, utvecklingstjänster och molnsäkerhet har Accelerate at Iver vunnit en stark position på marknaden.

Sedan 2021 när Accelerate at Iver ingick partnerskap med Hashicorp har Accelerate etablerat sig som en ledande nordisk leverantör av Hashicorps lösningar samt tillhörande avancerade tjänster. Med HashiCorps lösningar i portföljen adderar man ytterligare värde till kunder i form av ökad säkerhet och automatisering för att adressera framtidens krav i komplexa hybrid- och multicoud-miljöer.

Genom bevisade förmågor i ett flertal kundprojekt – med en djup teknisk kunskap samt en helhetssyn och förmåga att hjälpa kunder att inte bara sätta upp tekniken rätt, utan även se till att man får ut maximal nytta av sin investering – har Accelerate at Iver som första sverigebaserade organisation utsetts till Hashicorp specialized partner.

Skickliga och erfarna partners certifierade på våra lösningar maximerar värdet för våra gemensamma kunder.

Vi är glada över att Accelerate at Iver har investerat kompetensutveckling
och certifiering av sina konsulter. Skickliga och erfarna partners certifierade på våra lösningar så som HashiCorp Terraform, HashiCorp Consul och HashiCorp Vault hjälper till att maximera värdet för våra gemensamma kunder. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt starka partnerskap med Accelerate at Iver, säger Anna-Maria Löweberg, Senior Director, Partners, EMEA på HashiCorp.

Modern infrastruktur ställer nya krav på säkerhet när applikationer körs i en eller flera molnmiljöer. Med Hashicorps lösningar kan vi bygga mer automatiserad infrastruktur som dessutom svarar upp mot framtidens säkerhetskrav, säger Jonas Thorsell, Sales & Partner Manager på Accelerate at Iver.

 

Pågående kundprojekt

Accelerate at Iver agerar rådgivare till en kund som vill etablera Infrastructure as Code. Kunden har köpt Terraform Enterprise som ska användas som huvudsaklig plattform för att uppnå sina mål. Projektet startade med målet att genom automatisering förenkla och snabba upp deployment av resurser. Över tid har kunden höjt ambitionen och arbetar idag mot visionen om Everything as Code med syfte att få en effektivare hantering av sin infrastruktur samt ökad kontroll och säkerhet. Ett av kundens mål är också att vara oberoende av extern hjälp i sin dagliga drift, det gör att ett av Accelerate at Ivers huvudfokus är att hjälpa kunden höja sin kompetens både genom rådgivning och att peka på tillgängliga resurser.

Hos en annan kund hjälper Accelerate till att öka säkerheten i kundens dagliga drift. I projektet används HashiCorp Vault Enterprise för en Zero Trust-lösning i automatiserade konfigurationsflöden. Vault är också centralt för kunden för att hantera sina SSH-nycklar där man har som ambition att ge sina utvecklare identitetsbaserad access till sina miljöer. 

Ett tredje exempel är ett projekt där Accelerate hjälper kunden öka säkerheten genomgående i sina CI/CD-flöden med hjälp av Vault. Detta bland annat genom att låta Vault hantera alla lösenord och dynamiska SSL-certifikat för Kubernetes.

 

 

Vill du veta mer om Accelerate och hur våra konsulter kan stötta din verksamhet? Läs mer om Accelerate at Iver eller kontakta oss med en förfågan via formuläret nedan. 

Taggar: Accelerate at Iver
Image Alt Text

Let’s bring yellow to your business!

Oavsett vad digital transformation innebär för just din verksamhet hjälper vi dig att hitta din bästa väg till molnet.

Hör av dig så startar vi din nya digitala resa idag.